محصولات سایت

کلمن و فلاسک یزدگل Flasks Yazdgol

به فروشگاه اینترنتی کلمن و فلاسک یزدگل نوترین ها خوش آمدید

Yazdgol 50830-2 Cool Water Container 8 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yazdgol 50830-2 Cool Water Container 8 Litre

کلمن یزدگل کد 2-50830 گنجایش 8 لیتر

مدلکلمن یزدگل کد 2-50830 گنجایش 8 لیتر
نوع عایقفوم
نوع خروجی آبشیر
نوع دهانهپیچی
لیوان
قابلیت حفظ دما
موجود نیست
Yazdgol 512 Cool Water Container - Capacity 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yazdgol 512 Cool Water Container - Capacity 12 Litre

کلمن یزدگل کد 512 - گنجایش 12 لیتر

مدلکلمن یزدگل کد 512 - گنجایش 12 لیتر
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
نوع عایقفوم
نوع خروجی آبشیر
لیوان
موجود نیست
Yazdgol 50830 Cool Water Container - Capacity 8 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yazdgol 50830 Cool Water Container - Capacity 8 Litre

کلمن یزدگل کد 50830 - گنجایش 8 لیتر

مدلکلمن یزدگل کد 50830 - گنجایش 8 لیتر
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع عایقفوم
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبشیر
موجود نیست
Yazdgol 51230 Cool Water Container - Capacity 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yazdgol 51230 Cool Water Container - Capacity 12 Litre

کلمن یزدگل کد 51230 - گنجایش 12 لیتر

مدلکلمن یزدگل کد 51230 - گنجایش 12 لیتر
نوع عایقفوم
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبشیر
نوع دهانهپیچی
موجود نیست
YazdGol 512 Flasks - 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

YazdGol 512 Flasks - 12 Litre

کلمن یزدگل مدل 512 - گنجایش 12 لیتر

مدلکلمن یزدگل مدل 512 - گنجایش 12 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
نوع دهانهشیر
لیوان
موجود نیست
YazdGol 502 Flask 2 Liters
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

YazdGol 502 Flask 2 Liters

کلمن یزدگل کد 502 ظرفیت 2 لیتر

مدلکلمن یزدگل کد 502 ظرفیت 2 لیتر
نوع عایقفوم
لیوان
قابلیت حفظ دما
موجود نیست
YazdGol 508 Cool Box 8 Liters
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

YazdGol 508 Cool Box 8 Liters

کلمن یزدگل کد 508 ظرفیت 8 لیتر

مدلکلمن یزدگل کد 508 ظرفیت 8 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهشیر
لیوان
نوع عایقفوم
موجود نیست
YazdGol 512 Cool Box 12 Liters
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

YazdGol 512 Cool Box 12 Liters

کلمن 12 لیتری یزدگل کد 512

مدلکلمن 12 لیتری یزدگل کد 512
لیوان
نوع عایقفوم
قابلیت حفظ دما
موجود نیست
YazdGol 122 Flask
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

YazdGol 122 Flask

فلاسک یزدگل کد 122

مدلفلاسک یزدگل کد 122
قابلیت حفظ دما
لیوان
موجود نیست
انتخاب گروه