محصولات سایت

ظروف پخت و پز بنیکو Cookware Benico

به فروشگاه اینترنتی ظروف پخت و پز بنیکو نوترین ها خوش آمدید

Benico 15115 Cooking Dish 2 Pcs
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benico 15115 Cooking Dish 2 Pcs

ظرف پخت 2 تکه بنیکو کد 15115

مدلظرف پخت 2 تکه بنیکو کد 15115
تعداد دستهدو عدد
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس روکشسرامیک
جنس بدنهسرامیک
موجود نیست
Benico 15305M Square Ceramic Souffle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benico 15305M Square Ceramic Souffle

سوفله سرامیک مربعی بنیکو مدل 15305M

مدلسوفله سرامیک مربعی بنیکو مدل 15305M
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهسرامیک
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
موجود نیست
Benico 15306L Square Ceramic Souffle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benico 15306L Square Ceramic Souffle

سوفله سرامیک مربعی بنیکو مدل 15306L

مدلسوفله سرامیک مربعی بنیکو مدل 15306L
جنس بدنهسرامیک
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
Benico 15301S Rectangular Ceramic Souffle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benico 15301S Rectangular Ceramic Souffle

سوفله سرامیک مستطیلی بنیکو مدل 15301S

مدلسوفله سرامیک مستطیلی بنیکو مدل 15301S
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
جنس بدنهسرامیک
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
Benico 15302M Rectangular Ceramic Souffle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benico 15302M Rectangular Ceramic Souffle

سوفله سرامیک مستطیلی بنیکو مدل 15302M

مدلسوفله سرامیک مستطیلی بنیکو مدل 15302M
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهسرامیک
در
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
Benico 15303L Rectangular Ceramic Souffle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benico 15303L Rectangular Ceramic Souffle

سوفله سرامیک مستطیلی بنیکو مدل 15303L

مدلسوفله سرامیک مستطیلی بنیکو مدل 15303L
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهسرامیک
موجود نیست
انتخاب گروه