محصولات سایت

تلویزیون تی سی ال Tv2 Tcl

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون تی سی ال نوترین ها خوش آمدید

TCL 65P1US Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 65P1US Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 65P1US سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 65P1US سایز 65 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
HDR
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
موجود نیست
TCL 65C1 Smart LED TV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 65C1 Smart LED TV

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 65C1 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 65C1 سایز 65 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
3D
HDR
نوع صفحهخمیده
موجود نیست
TCL 55C1 Smart LED TV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 55C1 Smart LED TV

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55C1 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55C1 سایز 55 اینچ
HDR
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهخمیده
3D
موجود نیست
TCL 49P1F Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 49P1F Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 49P1F سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 49P1F سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
TCL 55P1F Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 55P1F Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P1F سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P1F سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
TCL 48P1F Curved Smart LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 48P1F Curved Smart LED TV 48 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده تی سی ال مدل 48P1F سایز 48 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده تی سی ال مدل 48P1F سایز 48 اینچ
نوع صفحهخمیده
3D
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
TCL 43P1F Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 43P1F Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 43P1F سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 43P1F سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
3D
موجود نیست
TCL 48D2740 LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 48D2740 LED TV 48 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 48D2740 سایز 48 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 48D2740 سایز 48 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
TCL 50E5810 Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 50E5810 Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 50E5810 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 50E5810 سایز 50 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
TCL 55H8800 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 55H8800 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده تی سی ال مدل 55H8800 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده تی سی ال مدل 55H8800 سایز 55 اینچ
نوع صفحهخمیده
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
TCL 55D2740S Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 55D2740S Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55D2740S سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55D2740S سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
TCL 40D2740 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 40D2740 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 40D2740 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 40D2740 سایز 40 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
3D
موجود نیست
TCL 32D2700 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 32D2700 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D2700 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D2700 سایز 32 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرHD
موجود نیست
TCL 55E5700 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 55E5700 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55E5700 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55E5700 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
TCL 48D2740S Smart LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 48D2740S Smart LED TV 48 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 48D2740S سایز 48 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 48D2740S سایز 48 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
TCL 40D2740S Smart LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 40D2740S Smart LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 40D2740S سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 40D2740S سایز 40 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
3D
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
TCL 32D2740S Smart LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 32D2740S Smart LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 32D2740S سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 32D2740S سایز 32 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
3D
موجود نیست
TCL 32D2740 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 32D2740 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D2740 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D2740 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
TCL 49E6700 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 49E6700 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 49E6700 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 49E6700 سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
TCL 55E6700 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 55E6700 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 55E6700 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 55E6700 سایز 55 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
3D
موجود نیست
TCL 40B2800 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 40B2800 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 40B2800 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 40B2800 سایز 40 اینچ
رابط هوشمند
3D
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
TCL 42B3700 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 42B3700 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 42B3700 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 42B3700 سایز 40 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
3D
نوع صفحهتخت
موجود نیست
TCL 48B3700 LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 48B3700 LED TV 48 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 48B3700 سایز 48 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 48B3700 سایز 48 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
TCL 32B3700 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TCL 32B3700 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32B3700 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32B3700 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
3D
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع گوشی موبایل و تلفن همراه در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از انواع تلفن همراه ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین انواع گوشی تلفن همراه از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی مدل گوشی موبایل مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن