محصولات سایت

زمین شوی رزنبال Mop Rozenbal

به فروشگاه اینترنتی زمین شوی رزنبال نوترین ها خوش آمدید

Rozenbal 00060 Mop Spare Pack of 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 00060 Mop Spare Pack of 2

یدک زمین شوی رزنبال مدل 00060 بسته 2 عددی

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 00060 بسته 2 عددی
آبگیر
قابلیت تعویض سری
جنس سریطنابی
نوعآب جمع کن
قابلیت کاهش و افزایش طول
موجود نیست
Rozenbal 10436 Mop Spare
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 10436 Mop Spare

یدک زمین شوی رزنبال مدل 10436

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 10436
قابلیت تعویض سری
آبگیر
قابلیت کاهش و افزایش طول
جنس سریحوله‌ای
نوعآب کشی
موجود نیست
Rozenbal 10207 Mop Spare
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 10207 Mop Spare

یدک زمین شوی رزنبال مدل 10207

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 10207
قابلیت تعویض سری
نوعآب کشی
قابلیت کاهش و افزایش طول
آبگیر
جنس سریحوله‌ای
موجود نیست
Rozenbal 19020 Sluice Bucket
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 19020 Sluice Bucket

آبگیر سطل 10 لیتری رزنبال مدل 19020

مدلآبگیر سطل 10 لیتری رزنبال مدل 19020
آبگیر
جنس سریپلاستیک
نوعآب جمع کن
موجود نیست
Rozenbal 18825 Mop Spare
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 18825 Mop Spare

یدک زمین شوی رزنبال مدل 18825

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 18825
نوعآب کشی آب جمع کن
قابلیت کاهش و افزایش طول
آبگیر
قابلیت تعویض سری
جنس سریطنابی
موجود نیست
Rozenbal 18276 Mop Spare
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 18276 Mop Spare

یدک زمین شوی رزنبال مدل 18276

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 18276
جنس سریحوله‌ای
قابلیت تعویض سری
نوعآب جمع کن
قابلیت کاهش و افزایش طول
آبگیر
موجود نیست
Rozenbal 40055 Blade Glass Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 40055 Blade Glass Cleaner

تیغه شیشه پاک کن رزنبال مدل 40055

مدلتیغه شیشه پاک کن رزنبال مدل 40055
جنس سریپلاستیک
قابلیت تعویض سری
نوعشیشه پاک‌کن
قابلیت کاهش و افزایش طول
آبگیر
موجود نیست
Rozenbal 40253 Spongy Glass Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 40253 Spongy Glass Cleaner

شیشه پاک کن اسفنجی رزنبال مدل 40253

مدلشیشه پاک کن اسفنجی رزنبال مدل 40253
قابلیت تعویض سری
نوعشیشه پاک‌کن
قابلیت کاهش و افزایش طول
آبگیر
جنس سریاسفنج
موجود نیست
Rozenbal 00208 Mop
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 00208 Mop

زمین شوی رزنبال مدل 00208

مدلزمین شوی رزنبال مدل 00208
آبگیر
نوعآب کشی
جنس سریحوله‌ای
قابلیت تعویض سری
قابلیت کاهش و افزایش طول
موجود نیست
Rozenbal 00437 Mop
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 00437 Mop

زمین شوی رزنبال مدل 00437

مدلزمین شوی رزنبال مدل 00437
جنس سریحوله‌ای
قابلیت کاهش و افزایش طول
قابلیت تعویض سری
نوعآب کشی
آبگیر
موجود نیست
Rozenbal 30360 Mop Spare
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 30360 Mop Spare

یدک زمین شوی رزنبال مدل 30360

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 30360
قابلیت کاهش و افزایش طول
قابلیت تعویض سری
جنس سریاسفنج
نوعآب جمع کن
آبگیر
موجود نیست
Rozenbal 00444 Mop Spare
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal 00444 Mop Spare

یدک زمین شوی رزنبال مدل 00444

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 00444
قابلیت کاهش و افزایش طول
نوعآب کشی
آبگیر
جنس سریحوله‌ای
قابلیت تعویض سری
موجود نیست
Rozenbal R212522 Mop
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal R212522 Mop

زمین شوی رزنبال مدل R21252

مدلزمین شوی رزنبال مدل R21252
نوعآب کشی
آبگیر
جنس سریطنابی
قابلیت تعویض سری
قابلیت کاهش و افزایش طول
موجود نیست
Rozenbal Sponge Blade 213301 Window Cleaner Spare
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal Sponge Blade 213301 Window Cleaner Spare

یدک شیشه شوی رزنبال مدل 213301

مدلیدک شیشه شوی رزنبال مدل 213301
آبگیر
جنس سریاسفنج
نوعآب کشی آب جمع کن
قابلیت کاهش و افزایش طول
موجود نیست
Rozenbal Sponge 213201 Window Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal Sponge 213201 Window Cleaner

شیشه شوی رزنبال مدل اسفنجی 213201

مدلشیشه شوی رزنبال مدل اسفنجی 213201
قابلیت تعویض سری
جنس سریاسفنج
قابلیت کاهش و افزایش طول
نوعآب کشی آب جمع کن
آبگیر
موجود نیست
Rozenbal Plastic 55 cm 213413 Mop
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal Plastic 55 cm 213413 Mop

زمین شوی رزنبال مدل پلاستیکی 55 سانتی‌متری 213413

مدلزمین شوی رزنبال مدل پلاستیکی 55 سانتی‌متری 213413
نوعآب کشی
جنس سریپلاستیک
موجود نیست
Rozenbal Italian Cotton 211000 Mop
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal Italian Cotton 211000 Mop

زمین شوی رزنبال مدل کتان ایتالیایی 211000

مدلزمین شوی رزنبال مدل کتان ایتالیایی 211000
جنس سریطنابی
نوعآب جمع کن
موجود نیست
Rozenbal Sponge With Aluminum Handle 212538 Mop
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rozenbal Sponge With Aluminum Handle 212538 Mop

زمین شوی رزنبال مدل اسفنجی با دسته آلومینیومی 212538

مدلزمین شوی رزنبال مدل اسفنجی با دسته آلومینیومی 212538
جنس سریاسفنج
قابلیت کاهش و افزایش طول
آبگیر
قابلیت تعویض سری
نوعآب جمع کن
موجود نیست
انتخاب گروه