محصولات سایت

تلویزیون اسنوا Tv2 Snowa

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون اسنوا نوترین ها خوش آمدید

Snowa SLD-50S44BLD Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-50S44BLD Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SLD-50S44BLD سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SLD-50S44BLD سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Snowa SLD-55S37BLDT2 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-55S37BLDT2 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S37BLDT2 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S37BLDT2 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
HDR
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Snowa 55S41BLDT1 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 55S41BLDT1 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل 55S41BLDT1 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل 55S41BLDT1 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
3D
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Snowa 50S30BLDT2 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 50S30BLDT2 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 50S30BLDT2 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 50S30BLDT2 سایز 50 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
3D
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Snowa 55S29BLDT2 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 55S29BLDT2 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 55S29BLDT2 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 55S29BLDT2 سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
Snowa 55S30BLDT2 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 55S30BLDT2 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 55S30BLDT2 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 55S30BLDT2 سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
3D
HDR
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa 43S30BLDT2 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 43S30BLDT2 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 43S30BLDT2 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 43S30BLDT2 سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
HDR
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Snowa 43S29BLDT2 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 43S29BLDT2 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 43S29BLDT2 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 43S29BLDT2 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa SLD-50S29BLDT2 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-50S29BLDT2 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-50S29BLDT2 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-50S29BLDT2 سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
HDR
موجود نیست
Snowa SLD-50S30BLDT2 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-50S30BLDT2 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-50S30BLDT2 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-50S30BLDT2 سایز 50 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Snowa SLD-32S30BLDT2 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-32S30BLDT2 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-32S30BLDT2 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-32S30BLDT2 سایز 32 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
3D
کیفیت تصویرHD
موجود نیست
Snowa SLD-32S32BLDT2 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-32S32BLDT2 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-32S32BLDT2 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-32S32BLDT2 سایز 32 اینچ
3D
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-43S39BLDT2 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-43S39BLDT2 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S39BLDT2 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S39BLDT2 سایز 43 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
HDR
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Snowa SLD-55S39BLDT2 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-55S39BLDT2 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S39BLDT2 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S39BLDT2 سایز 55 اینچ
HDR
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-49S39BLDT2 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-49S39BLDT2 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S39BLDT2 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S39BLDT2 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
HDR
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-49S37BLDT2 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-49S37BLDT2 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S37BLDT2 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S37BLDT2 سایز 49 اینچ
HDR
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-43S37BLDT2 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-43S37BLDT2 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S37BLDT2 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S37BLDT2 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
3D
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa SLD-65S35BLD LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-65S35BLD LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-65S35BLD سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-65S35BLD سایز 65 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Snowa SLD-43S39BLD LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-43S39BLD LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S39BLD سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S39BLD سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
3D
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa SLD-49S39BLD LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-49S39BLD LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S39BLD سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S39BLD سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-55S39BLD LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-55S39BLD LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S39BLD سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S39BLD سایز 55 اینچ
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SL3D-42S57BLD LED TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SL3D-42S57BLD LED TV 42 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SL3D-42S57BLD سایز 42 اینچ