محصولات سایت

تلویزیون اسنوا Tv2 Snowa

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون اسنوا نوترین ها خوش آمدید

Snowa SLD-50S44BLD Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-50S44BLD Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SLD-50S44BLD سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SLD-50S44BLD سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Snowa SLD-55S37BLDT2 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-55S37BLDT2 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S37BLDT2 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S37BLDT2 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
HDR
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Snowa 55S30BLDT2 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 55S30BLDT2 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 55S30BLDT2 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 55S30BLDT2 سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
3D
HDR
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa 43S30BLDT2 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 43S30BLDT2 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 43S30BLDT2 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 43S30BLDT2 سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
HDR
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Snowa 43S29BLDT2 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa 43S29BLDT2 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 43S29BLDT2 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل 43S29BLDT2 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa SLD-50S29BLDT2 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-50S29BLDT2 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-50S29BLDT2 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-50S29BLDT2 سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
HDR
موجود نیست
Snowa SLD-50S30BLDT2 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-50S30BLDT2 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-50S30BLDT2 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-50S30BLDT2 سایز 50 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Snowa SLD-32S30BLDT2 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-32S30BLDT2 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-32S30BLDT2 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-32S30BLDT2 سایز 32 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
3D
کیفیت تصویرHD
موجود نیست
Snowa SLD-32S32BLDT2 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-32S32BLDT2 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-32S32BLDT2 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-32S32BLDT2 سایز 32 اینچ
3D
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-43S39BLDT2 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-43S39BLDT2 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S39BLDT2 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S39BLDT2 سایز 43 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
HDR
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Snowa SLD-55S39BLDT2 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-55S39BLDT2 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S39BLDT2 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S39BLDT2 سایز 55 اینچ
HDR
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-49S39BLDT2 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-49S39BLDT2 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S39BLDT2 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S39BLDT2 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
HDR
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-49S37BLDT2 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-49S37BLDT2 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S37BLDT2 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S37BLDT2 سایز 49 اینچ
HDR
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-43S37BLDT2 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-43S37BLDT2 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S37BLDT2 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S37BLDT2 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
3D
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa SLD-65S35BLD LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-65S35BLD LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-65S35BLD سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-65S35BLD سایز 65 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Snowa SLD-43S39BLD LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-43S39BLD LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S39BLD سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43S39BLD سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
3D
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa SLD-49S39BLD LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-49S39BLD LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S39BLD سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-49S39BLD سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-55S39BLD LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-55S39BLD LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S39BLD سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-55S39BLD سایز 55 اینچ
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SL3D-42S57BLD LED TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SL3D-42S57BLD LED TV 42 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SL3D-42S57BLD سایز 42 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SL3D-42S57BLD سایز 42 اینچ
3D
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa SLD-43S44BLD Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-43S44BLD Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SLD-43S44BLD سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SLD-43S44BLD سایز 43 اینچ
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
HDR
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Snowa SLD-42S34BLD LED TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-42S34BLD LED TV 42 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-42S34BLD سایز 42 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-42S34BLD سایز 42 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
Snowa SL3D-47S96BLD Smart LED TV 47 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SL3D-47S96BLD Smart LED TV 47 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SL3D-47S96BLD سایز 47 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SL3D-47S96BLD سایز 47 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Snowa SLD-65S36BLD LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SLD-65S36BLD LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-65S36BLD سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-65S36BLD سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
3D
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Snowa SL3D-32S96BLD Smart LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SL3D-32S96BLD Smart LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SL3D-32S96BLD سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SL3D-32S96BLD سایز 32 اینچ
3D
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن