محصولات سایت

ماشین لباسشویی اسنوا Washing Machines Snowa

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی اسنوا نوترین ها خوش آمدید

Snowa SWD-SS8030 Washing Machine - 5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-SS8030 Washing Machine - 5 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا SWD-SS8030 با ظرفیت 5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا SWD-SS8030 با ظرفیت 5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
تماس بگیرید
Snowa SWD-184 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-184 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-184 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-184 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
موجود نیست
Snowa SWD-Octa S Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-Octa S Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa S ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa S ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Snowa SWM-840 Washing Machine 8KgSWD-Octa C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWM-840 Washing Machine 8KgSWD-Octa C

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Snowa SWD-174F Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-174F Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-174F ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-174F ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
Snowa SWD-171N Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-171N Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-171N ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-171N ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Snowa SWD-SS8010 Washing Machine 5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-SS8010 Washing Machine 5Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8010 ظرفیت 5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8010 ظرفیت 5 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
موجود نیست
Snowa SWTS-GAM6515 Washing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWTS-GAM6515 Washing Machine

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWTS-GAM6515

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWTS-GAM6515
صفحه نمایش
رتبه انرژیB
قفل کودک
ظرفیت دیگ6.5 کیلوگرم
بخارشو
موجود نیست
Snowa SWD-163S Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-163S Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-163S ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-163S ظرفیت 6 کیلوگرم
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
Snowa SWD-162C Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-162C Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-162C ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-162C ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
Snowa SWD-161W Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-161W Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-161W ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-161W ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
Snowa SWD-371SN Wahsing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-371SN Wahsing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371SN با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371SN با ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
موجود نیست
Snowa SWD-371CN Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-371CN Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371CN با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371CN با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
Snowa SWD-371WN Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-371WN Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN با ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
صفحه نمایش
موجود نیست
Snowa SWD-274SF Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-274SF Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274SF ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274SF ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Snowa SWD-274CF Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-274CF Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274CF ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274CF ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
موجود نیست
Snowa SWD-271SN Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-271SN Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271SN ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271SN ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
بخارشو
موجود نیست
Snowa SWD-271CN Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-271CN Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271CN با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271CN با ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
Snowa SWD-SS8020 Washing Machine - 5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-SS8020 Washing Machine - 5 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8020 با ظرفیت 5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8020 با ظرفیت 5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
موجود نیست
انتخاب گروه