محصولات سایت

ماشین لباسشویی اسنوا Washing Machines Snowa

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی اسنوا نوترین ها خوش آمدید

Snowa SWD-SS8030 Washing Machine - 5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-SS8030 Washing Machine - 5 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا SWD-SS8030 با ظرفیت 5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا SWD-SS8030 با ظرفیت 5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
تماس بگیرید
Snowa SWD-184 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-184 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-184 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-184 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
موجود نیست
Snowa SWD-Octa S Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-Octa S Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa S ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa S ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Snowa SWM-840 Washing Machine 8KgSWD-Octa C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWM-840 Washing Machine 8KgSWD-Octa C

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Snowa SWD-174F Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-174F Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-174F ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-174F ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
Snowa SWD-171N Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-171N Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-171N ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-171N ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Snowa SWD-SS8010 Washing Machine 5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-SS8010 Washing Machine 5Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8010 ظرفیت 5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8010 ظرفیت 5 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
موجود نیست
Snowa SWTS-GAM6515 Washing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWTS-GAM6515 Washing Machine

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWTS-GAM6515

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWTS-GAM6515
صفحه نمایش
رتبه انرژیB
قفل کودک
ظرفیت دیگ6.5 کیلوگرم
بخارشو
موجود نیست
Snowa SWD-163S Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-163S Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-163S ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-163S ظرفیت 6 کیلوگرم
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
Snowa SWD-162C Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-162C Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-162C ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-162C ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
Snowa SWD-161W Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-161W Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-161W ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-161W ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
Snowa SWD-371SN Wahsing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-371SN Wahsing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371SN با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371SN با ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
موجود نیست
Snowa SWD-371CN Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-371CN Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371CN با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371CN با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
Snowa SWD-371WN Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-371WN Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN با ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
صفحه نمایش
موجود نیست
Snowa SWD-274SF Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-274SF Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274SF ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274SF ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Snowa SWD-274CF Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-274CF Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274CF ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274CF ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
موجود نیست
Snowa SWD-271SN Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-271SN Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271SN ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271SN ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
بخارشو
موجود نیست
Snowa SWD-271CN Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-271CN Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271CN با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271CN با ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
Snowa SWD-SS8020 Washing Machine - 5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Snowa SWD-SS8020 Washing Machine - 5 Kg

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8020 با ظرفیت 5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8020 با ظرفیت 5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن