محصولات سایت

کولر گازی جی سان Air%20Conditioner Gsun

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی جی سان نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی جی سان مدل MGS36CT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGS36CT3

مدلکولر گازی جی سان مدل MGS36CT3
اینورتر
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGF 60HT31
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGF 60HT31

مدلکولر گازی جی سان مدل MGF 60HT31
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGS30CT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGS30CT3

مدلکولر گازی جی سان مدل MGS30CT3
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGF 48CT31
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGF 48CT31

موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGS24CT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGS24CT3

مدلکولر گازی جی سان مدل MGS24CT3
عملکردسرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGF 36CT31
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGF 36CT31

مدلکولر گازی جی سان مدل MGF 36CT31
اینورتر
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGS 18CT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGS 18CT3

مدلکولر گازی جی سان مدل MGS 18CT3
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGF 60HT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGF 60HT3

مدلکولر گازی جی سان مدل MGF 60HT3
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGF 48CT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGF 48CT3

موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGS12CT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGS12CT3

مدلکولر گازی جی سان مدل MGS12CT3
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGF 36CT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGF 36CT3

مدلکولر گازی جی سان مدل MGF 36CT3
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش
اینورتر
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGS 24INVH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGS 24INVH

مدلکولر گازی جی سان مدل MGS 24INVH
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGS 12INVH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGS 12INVH

مدلکولر گازی جی سان مدل MGS 12INVH
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی جی سان مدل MGS 30H410
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی جی سان مدل MGS 30H410

مدلکولر گازی جی سان مدل MGS 30H410
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
موجود نیست
انتخاب گروه