محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ پالس کنترل Power Strip Pulse Control

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ پالس کنترل نوترین ها خوش آمدید

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC103 مناسب برای کامپیوتر به طول 3 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC103 مناسب برای کامپیوتر به طول 3 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC103 مناسب برای کامپیوتر به طول 3 متر
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC100 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC100 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC100 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR103 مناسب برای یخچال به طول 3 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR103 مناسب برای یخچال به طول 3 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR103 مناسب برای یخچال به طول 3 متر
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR100 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR100 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR100 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR200 مناسب برای یخچال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR200 مناسب برای یخچال

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR200 مناسب برای یخچال
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR703 مناسب برای یخچال به طول 3 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR703 مناسب برای یخچال به طول 3 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR703 مناسب برای یخچال به طول 3 متر
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاشش عدد
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاشش عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR700 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR700 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR700 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهاسه عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
انتخاب گروه