محصولات سایت

جاروبرقی سنکور Vaccum Cleaner Sencor

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی سنکور نوترین ها خوش آمدید

Sencor SVC Robotic Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC Robotic Vacuum Cleaner

جارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC

مدلجارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
تماس بگیرید
Sencor SVC CLEEN Robotic Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC CLEEN Robotic Vacuum Cleaner

جارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC CLEEN

مدلجارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC CLEEN
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
تماس بگیرید
Sencor SVC TIZIO Vacuum Cleane
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC TIZIO Vacuum Cleane

جارو برقی سنکور مدل SVC TIZIO

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC TIZIO
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
تماس بگیرید
Sencor SVC 7PE Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 7PE Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 7PE

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 7PE
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
تماس بگیرید
Sencor SVC 682VT Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 682VT Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدلSVC 682VT

مدلجارو برقی سنکور مدلSVC 682VT
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sencor SVC 6000BK Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 6000BK Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 6000BK

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 6000BK
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sencor SVC 9000BK Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 9000BK Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 9000BK

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 9000BK
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sencor SVC 7CA Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 7CA Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدلSVC 7CA

مدلجارو برقی سنکور مدلSVC 7CA
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sencor SVC 8501TI Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 8501TI Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 8501TI

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 8501TI
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Sencor SVC 840RD Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 840RD Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 840RD

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 840RD
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Sencor SVC 684TQ Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 684TQ Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 684TQ

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 684TQ
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
موجود نیست
Sencor SVC 1040SL Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 1040SL Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 1040SL

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 1040SL
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Sencor SVC 3001 ORCA Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 3001 ORCA Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 3001 ORCA

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 3001 ORCA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Sencor SVC 900 GEMINO Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 900 GEMINO Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 900 GEMINO

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 900 GEMINO
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه