محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ تی ان ای Power Strip Tna

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ تی ان ای نوترین ها خوش آمدید

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهادو عدد
محافظ داخلی
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 3KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 3KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 3KVA
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 2KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 2KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 2KVA
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 20KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 20KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 20KVA
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
موجود نیست
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 10KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 10KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 10KVA
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
موجود نیست
انتخاب گروه