محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ گروه صنعتی سارا ترانس Power Strip Sara Trans Industrial Group

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ گروه صنعتی سارا ترانس نوترین ها خوش آمدید

Sara P156F Voltage Protector For Refrigerator
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P156F Voltage Protector For Refrigerator

محافظ ولتاژ سارا مدل P156S مناسب برای یخچال

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P156S مناسب برای یخچال
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهایک عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Sara T138S STABILIZER 8000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara T138S STABILIZER 8000VA

استابیلایزر سارا مدل T138S ظرفیت 8000VA

مدلاستابیلایزر سارا مدل T138S ظرفیت 8000VA
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Sara T135S STABILIZER 3500VA For Washing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara T135S STABILIZER 3500VA For Washing Machine

استابیلایزر سارا مدل T135S ظرفیت 3500VA مناسب ماشین لباسشویی

مدلاستابیلایزر سارا مدل T135S ظرفیت 3500VA مناسب ماشین لباسشویی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
تماس بگیرید
Sara T132S STABILIZER 2500VA For Refrigerator
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara T132S STABILIZER 2500VA For Refrigerator

استابیلایزر سارا مدل T132S ظرفیت 2500VA مناسب یخچال

مدلاستابیلایزر سارا مدل T132S ظرفیت 2500VA مناسب یخچال
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهادو عدد
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Sara T127F STABILIZER 700VA For TV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara T127F STABILIZER 700VA For TV

استابیلایزر سارا مدل T127F ظرفیت 700VA مناسب برای تلویزیون

مدلاستابیلایزر سارا مدل T127F ظرفیت 700VA مناسب برای تلویزیون
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تماس بگیرید
Sara P650 Voltage Protector For Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P650 Voltage Protector For Air Conditioner

محافظ ولتاژ سارا مدل P650 مناسب برای کولرگازی

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P650 مناسب برای کولرگازی
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Sara P520 Voltage Protector For Dishwasher
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P520 Voltage Protector For Dishwasher

محافظ ولتاژ سارا مدل P520 مناسب برای ماشین ظرف شویی

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P520 مناسب برای ماشین ظرف شویی
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهادو عدد
تماس بگیرید
Sara P156F Voltage Protector For Heating Package And TV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P156F Voltage Protector For Heating Package And TV

محافظ ولتاژ سارا مدل P156F مناسب برای پکیج و تلویزیون

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P156F مناسب برای پکیج و تلویزیون
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Sara P254 Voltage Protector For Refrigerator 1.6m
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P254 Voltage Protector For Refrigerator 1.6m

محافظ ولتاژ سارا مدل P254 مناسب برای یخچال به طول 1.6 متر

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P254 مناسب برای یخچال به طول 1.6 متر
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهادو عدد
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
Sara P256F Voltage Protector For Refrigerator
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P256F Voltage Protector For Refrigerator

محافظ ولتاژ سارا مدل P256F مناسب برای یخچال

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P256F مناسب برای یخچال
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Sara P152S Voltage Protector For TV and PC 3m
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P152S Voltage Protector For TV and PC 3m

محافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 3 متر

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 3 متر
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
Sara P152S Voltage Protector For TV and PC 1.6m
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P152S Voltage Protector For TV and PC 1.6m

محافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 1.6 متر

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 1.6 متر
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Sara P152F Voltage Protector For TV and PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P152F Voltage Protector For TV and PC

محافظ ولتاژ سارا مدل P152F مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P152F مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
Sara P255 Voltage Protector For Refrigerator
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P255 Voltage Protector For Refrigerator

محافظ ولتاژ سارا مدل P255 مخصوص یخچال

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P255 مخصوص یخچال
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
موجود نیست
محافظ ولتاژ سارا مدل P256F مخصوص کامپیوتر و ادوات صوتی و تصویری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P256F مخصوص کامپیوتر و ادوات صوتی و تصویری

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P256F مخصوص کامپیوتر و ادوات صوتی و تصویری
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاچهار عدد
محافظ داخلی
موجود نیست
محافظ ولتاژ سارا مدل P630 مخصوص اسپلیت و کولر گازی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P630 مخصوص اسپلیت و کولر گازی

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P630 مخصوص اسپلیت و کولر گازی
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Sara T136S STABILIZER 6000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara T136S STABILIZER 6000VA

استابیلایزر سارا مدل T136S ظرفیت 6000VA

مدلاستابیلایزر سارا مدل T136S ظرفیت 6000VA
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
Sara P121F Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sara P121F Voltage Protector

محافظ ولتاژ سارا مدل P121F

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P121F
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
انتخاب گروه