محصولات سایت

کولر گازی توشیبا Air%20Conditioner Toshiba

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی توشیبا نوترین ها خوش آمدید

Toshiba RAS-24S3AHS-EE 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-24S3AHS-EE 24000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-24S3AHS-EE 24000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-24S3AHS-EE 24000
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
Toshiba RAS-18S3AV-E 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-18S3AV-E 18000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AV-E 18000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AV-E 18000
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
موجود نیست
Toshiba RAS-18S3AHS-EE 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-18S3AHS-EE 18000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AHS-EE 18000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AHS-EE 18000
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
Toshiba RAS-13S3AHS-EE 13000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-13S3AHS-EE 13000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AHS-EE 13000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AHS-EE 13000
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Toshiba RAS-10S3AHS-EE 10000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-10S3AHS-EE 10000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AHS-EE 10000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AHS-EE 10000
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Toshiba RAS-32N3A-AR 32000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-32N3A-AR 32000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-32N3A-AR 32000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-32N3A-AR 32000
عملکردسرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
موجود نیست
Toshiba RAS-30N3A-AR 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-30N3A-AR 30000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-30N3A-AR 30000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-30N3A-AR 30000
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
موجود نیست
Toshiba RAS-22S3AV-E 22000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-22S3AV-E 22000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-22S3AV-E 22000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-22S3AV-E 22000
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
Toshiba RAS-13S3AV-E 13000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-13S3AV-E 13000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AV-E 13000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AV-E 13000
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
موجود نیست
Toshiba RAS-10S3AV-E 10000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Toshiba RAS-10S3AV-E 10000 Air Conditioner

کولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AV-E 10000

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AV-E 10000
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
انتخاب گروه