محصولات سایت

کولر گازی آکس Air%20Conditioner Aux

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی آکس نوترین ها خوش آمدید

ASTW-24A4/LH Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASTW-24A4/LH Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH

مدلکولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش
تماس بگیرید
ASTW-18A4/LH Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASTW-18A4/LH Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH

مدلکولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
ASW-H24A4/DA Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASW-H24A4/DA Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تماس بگیرید
ASW-H18A4/DA Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASW-H18A4/DA Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
ASW-H12A4/DA Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASW-H12A4/DA Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
تماس بگیرید
ASW-H09A4/DA Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASW-H09A4/DA Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تماس بگیرید
AUX AX-H30A4/LC Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUX AX-H30A4/LC Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل AX-H30A4/LC

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H30A4/LC
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
تماس بگیرید
AUX AX-H24A4/LC Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUX AX-H24A4/LC Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل AX-H24A4/LC

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H24A4/LC
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
AUX AX-H18A4/LC Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUX AX-H18A4/LC Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل AX-H18A4/LC

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H18A4/LC
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تماس بگیرید
AUX AX-H12A4/LC Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUX AX-H12A4/LC Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل AX-H12A4/LC

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H12A4/LC
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
AUX AX-H09A4/LC Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUX AX-H09A4/LC Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل AX-H09A4/LC

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H09A4/LC
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
انتخاب گروه