محصولات سایت

کولر گازی تراست Air%20Conditioner Trust

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی تراست نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
موجود نیست
Trust TMNINVAB-30H410A Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Trust TMNINVAB-30H410A Air Conditioner

کولر گازی تراست مدل TMNINVAB-30H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVAB-30H410A
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-24H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-24H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVTC-24H410A
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVAB-18H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVAB-18H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVAB-18H410A
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-12H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-12H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVTC-12H410A
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-09H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-09H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVTC-09H410A
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-36H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-36H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-36H410A
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-30H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-30H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-30H410A
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-24H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-24H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-24H410A
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-18H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-18H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-18H410A
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
انتخاب گروه