محصولات سایت

کلمن و فلاسک هنری Flasks Henry

به فروشگاه اینترنتی کلمن و فلاسک هنری نوترین ها خوش آمدید

Henry SS2033 Flask 2 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS2033 Flask 2 Liter

فلاسک هنری مدل SS2033 گنجایش 2 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS2033 گنجایش 2 لیتر
لیوان
نوع دهانهلوله ای
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Henry Gint-3200 Flask 3.2 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Gint-3200 Flask 3.2 Litre

فلاسک هنری مدل Gint-3200 ظرفیت 3.2 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Gint-3200 ظرفیت 3.2 لیتر
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
نوع عایقشیشه
نوع دهانهلوله ای
تماس بگیرید
Henry Gint-2600 Flask 2.6 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Gint-2600 Flask 2.6 Litre

فلاسک هنری مدل Gint-2600 ظرفیت 2.6 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Gint-2600 ظرفیت 2.6 لیتر
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
نوع دهانهلوله ای
نوع عایقشیشه
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Henry Agnes-1600 Flask 1.6 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Agnes-1600 Flask 1.6 Litre

فلاسک هنری مدل Agnes-1600 ظرفیت 1.6 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Agnes-1600 ظرفیت 1.6 لیتر
نوع خروجی آبفشاری
نوع دهانهلوله ای
لیوان
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Henry SS2034 Flask 2 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS2034 Flask 2 Liter

فلاسک هنری مدل SS2034 گنجایش 2 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS2034 گنجایش 2 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهلوله ای
نوع خروجی آبفشاری
لیوان
تماس بگیرید
Henry SS1010 Flask 1 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS1010 Flask 1 Liter

فلاسک هنری مدل SS1010 گنجایش 1 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS1010 گنجایش 1 لیتر
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهلوله ای
لیوان
تماس بگیرید
Henry SS3080 Flask 3 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS3080 Flask 3 Litre

فلاسک هنری مدل SS3080 گنجایش 3 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS3080 گنجایش 3 لیتر
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهلوله ای
تماس بگیرید
Henry Victor 450 Flask 0.45 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Victor 450 Flask 0.45 Litre

فلاسک هنری مدل Victor 450 ظرفیت 0.45 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Victor 450 ظرفیت 0.45 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهشیر
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
تماس بگیرید
فلاسک هنری مدل Roxana 450 ظرفیت 0.45 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک هنری مدل Roxana 450 ظرفیت 0.45 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Roxana 450 ظرفیت 0.45 لیتر
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهشیر
تماس بگیرید
فلاسک غذای هنری مدل Alexi Seriea ظرفیت 1.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک غذای هنری مدل Alexi Seriea ظرفیت 1.5 لیتر

مدلفلاسک غذای هنری مدل Alexi Seriea ظرفیت 1.5 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
لیوان
تماس بگیرید
Henry Roxana 450 Flask 0.45 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Roxana 450 Flask 0.45 Litre

فلاسک هنری مدل Roxana 450 New ظرفیت 0.45 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Roxana 450 New ظرفیت 0.45 لیتر
نوع خروجی آبضامنی
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهشیر
تماس بگیرید
Henry BBS-2500 Flask 2.5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry BBS-2500 Flask 2.5 Liter

فلاسک هنری مدل BBS-2500 گنجایش 2.5 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل BBS-2500 گنجایش 2.5 لیتر
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبفشاری
نوع دهانهلوله ای
تماس بگیرید
Henry SS1521 Flask 1.5 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS1521 Flask 1.5 Litre

فلاسک هنری مدل SS1521 گنجایش 1.5 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS1521 گنجایش 1.5 لیتر
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهلوله ای
تماس بگیرید
Henry AL500SA2CTM Twin Water Jug 15 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry AL500SA2CTM Twin Water Jug 15 Liter

کلمن دوقلوی هنری مدل AL500SA2CTM ظرفیت 15 لیتر

مدلکلمن دوقلوی هنری مدل AL500SA2CTM ظرفیت 15 لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
نوع دهانهشیر
تماس بگیرید
Henry Avalon 3500 Flask 3.5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Avalon 3500 Flask 3.5 Liter

فلاسک هنری مدل Avalon 3500 گنجایش 3.5 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Avalon 3500 گنجایش 3.5 لیتر
نوع دهانهلوله ای
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبفشاری
لیوان
تماس بگیرید
Henry Avalon 3000 Flask 3.0 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Avalon 3000 Flask 3.0 Liter

فلاسک هنری مدل Avalon 3000 گنجایش 3.0 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Avalon 3000 گنجایش 3.0 لیتر
نوع دهانهلوله ای
نوع خروجی آبفشاری
لیوان
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Henry Avalon 2500 Flask 2.5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Avalon 2500 Flask 2.5 Liter

فلاسک هنری مدل Avalon 2500 گنجایش 2.5 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Avalon 2500 گنجایش 2.5 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهلوله ای
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
تماس بگیرید
Henry SS2021 Flask 2 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS2021 Flask 2 Liter

فلاسک هنری مدل SS2021 ظرفیت 2 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS2021 ظرفیت 2 لیتر
نوع خروجی آبفشاری
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
لیوان
تماس بگیرید
Henry SS2017 Flask 2 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS2017 Flask 2 Liter

فلاسک هنری مدل SS2017 ظرفیت 2 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS2017 ظرفیت 2 لیتر
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
Henry High Level 300 Flask 3 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry High Level 300 Flask 3 Liter

فلاسک هنری مدل High Level 300 ظرفیت 3 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل High Level 300 ظرفیت 3 لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
نوع دهانهلوله ای
تماس بگیرید
Henry Agnes Flask 2.5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Agnes Flask 2.5 Liter

فلاسک هنری مدل Agnes ظرفیت 2.5 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Agnes ظرفیت 2.5 لیتر
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهلوله ای
نوع خروجی آبفشاری
تماس بگیرید
Henry SS2920 Flask 2 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS2920 Flask 2 Liter

فلاسک هنری مدل SS2920 ظرفیت 2 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS2920 ظرفیت 2 لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
Henry SS1627 Flask 1.6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry SS1627 Flask 1.6 Liter

فلاسک هنری مدل SS1627 ظرفیت 1.6 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل SS1627 ظرفیت 1.6 لیتر
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Henry Mitau 190 Special Flask 1.9 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Henry Mitau 190 Special Flask 1.9 Liter

فلاسک هنری مدل Mitau 190 Special ظرفیت 1.9 لیتر

مدلفلاسک هنری مدل Mitau 190 Special ظرفیت 1.9 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبپیچی
لیوان
تماس بگیرید