محصولات سایت

ابزار آشپزی پدرینی Cookingtools Pedrini

به فروشگاه اینترنتی ابزار آشپزی پدرینی نوترین ها خوش آمدید

Pedrini Dolci Sifter 03GD210
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Sifter 03GD210

الک مکانیکی پدرینی سری دلچی کد 03GD210

مدلالک مکانیکی پدرینی سری دلچی کد 03GD210
جنس دستهاستیل
کشور مبداء برندایتالیا
جنس بدنهاستیل
نوعالک
تماس بگیرید
قاشق ماکارونی پدرینی کد 6661
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق ماکارونی پدرینی کد 6661

مدلقاشق ماکارونی پدرینی کد 6661
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهباکالیت
نوعقاشق
کشور مبداء برندایتالیا
موجود نیست
پاستا بر پدرینی کد 6605
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پاستا بر پدرینی کد 6605

مدلپاستا بر پدرینی کد 6605
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندایتالیا
نوعقالب کاتر خمیر و شیرینی
جنس دستهپلی پروپیلن
موجود نیست
پاستا بر پدرینی کد 6604
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پاستا بر پدرینی کد 6604

مدلپاستا بر پدرینی کد 6604
جنس بدنهاستیل
نوعقالب کاتر خمیر و شیرینی
جنس دستهپلی پروپیلن
کشور مبداء برندایتالیا
موجود نیست
پاستا بر پدرینی کد 6603
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پاستا بر پدرینی کد 6603

مدلپاستا بر پدرینی کد 6603
کشور مبداء برندایتالیا
نوعقالب
جنس بدنهاستیل
جنس دستهپلی پروپیلن
موجود نیست
پاستا بر پدرینی کد 6602
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پاستا بر پدرینی کد 6602

مدلپاستا بر پدرینی کد 6602
نوعکاتر خمیر و شیرینی
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
پاستا بر پدرینی کد 6601
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پاستا بر پدرینی کد 6601

مدلپاستا بر پدرینی کد 6601
کشور مبداء برندایتالیا
جنس بدنهاستیل
جنس دستهپلی پروپیلن
نوعکاتر خمیر و شیرینی
موجود نیست
رنده پدرینی کد 6613
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنده پدرینی کد 6613

مدلرنده پدرینی کد 6613
کشور مبداء برندایتالیا
جنس بدنهاستیل
جنس دستهپلی پروپیلن
نوعپوره ساز رنده
موجود نیست
Pedrini Strainer 6645 - 16cm
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Strainer 6645 - 16cm

صافی پدرینی کد 6644 دهانه 16cm

مدلصافی پدرینی کد 6644 دهانه 16cm
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندایتالیا
نوعالک
جنس دستهپلی پروپیلن
موجود نیست
کفگیر پدرینی کد 6652
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کفگیر پدرینی کد 6652

مدلکفگیر پدرینی کد 6652
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهباکالیت
نوعکفگیر
موجود نیست
پولک گیر پدرینی کد6631
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پولک گیر پدرینی کد6631

مدلپولک گیر پدرینی کد6631
جنس بدنهفلز
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
موجود نیست
تخلیه کن کدو وبادمجان پدرینی کد 6617
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تخلیه کن کدو وبادمجان پدرینی کد 6617

مدلتخلیه کن کدو وبادمجان پدرینی کد 6617
نوعهسته گیر شیار زن
جنس بدنهاستیل
جنس دستهپلی پروپیلن
کشور مبداء برندایتالیا
موجود نیست
پوست کن پدرینی کد 6619
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پوست کن پدرینی کد 6619

مدلپوست کن پدرینی کد 6619
نوعپوست کن
جنس دستهپلی پروپیلن
کشور مبداء برندایتالیا
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
چاقوی پارینگ پدرینی کد6620
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چاقوی پارینگ پدرینی کد6620

مدلچاقوی پارینگ پدرینی کد6620
نوعپوست کن چاقو
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
دربازکن پدرینی کد6627
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دربازکن پدرینی کد6627

مدلدربازکن پدرینی کد6627
جنس بدنهاستیل
جنس دستهپلی پروپیلن
نوعدر بازکن
کشور مبداء برندایتالیا
موجود نیست
سبزی خردکن پدرینی کد6665
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سبزی خردکن پدرینی کد6665

مدلسبزی خردکن پدرینی کد6665
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهاستیل
نوعخردکن
موجود نیست
کارد پنیر و کره پدرینی کد 6625
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کارد پنیر و کره پدرینی کد 6625

مدلکارد پنیر و کره پدرینی کد 6625
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندایتالیا
نوعلیسک
موجود نیست
کفگیر پدرینی کد 6637
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کفگیر پدرینی کد 6637

مدلکفگیر پدرینی کد 6637
کشور مبداء برندایتالیا
نوعکفگیر
جنس بدنهاستیل
جنس دستهپلی پروپیلن
موجود نیست
پوست کن پدرینی کد 6618
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پوست کن پدرینی کد 6618

مدلپوست کن پدرینی کد 6618
جنس دستهپلی پروپیلن
نوعپوست کن
کشور مبداء برندایتالیا
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
اسکوپ میوه پدرینی کد 6623
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکوپ میوه پدرینی کد 6623

مدلاسکوپ میوه پدرینی کد 6623
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهاستیل
نوعاسلایسر قاشق توپی
موجود نیست
برش دهنده پدرینی کد 6659
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

برش دهنده پدرینی کد 6659

مدلبرش دهنده پدرینی کد 6659
نوعاسلایسر چاقو
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهباکالیت
موجود نیست
کفگیر پدرینی کد 6634
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کفگیر پدرینی کد 6634

مدلکفگیر پدرینی کد 6634
نوعکفگیر
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
موجود نیست
همزن پدرینی کد 6642 قطر 6.5cm
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن پدرینی کد 6642 قطر 6.5cm

مدلهمزن پدرینی کد 6642 قطر 6.5cm
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندایتالیا
نوعهمزن
جنس دستهپلی پروپیلن
موجود نیست
اسلایسر پنیر پدرینی کد 6615
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسلایسر پنیر پدرینی کد 6615

مدلاسلایسر پنیر پدرینی کد 6615
کشور مبداء برندایتالیا
جنس دستهپلی پروپیلن
جنس بدنهاستیل
نوعاسلایسر پنیر اسلایسر
موجود نیست
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه