محصولات سایت

چای ساز کاراجا Tea Makers Karaca

به فروشگاه اینترنتی چای ساز کاراجا نوترین ها خوش آمدید

چای ساز کاراجا مدل COOKPLUS1805
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کاراجا مدل COOKPLUS1805

مدلچای ساز کاراجا مدل COOKPLUS1805
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز برقی کاراجا مدل DEMFIT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز برقی کاراجا مدل DEMFIT

مدلچای ساز برقی کاراجا مدل DEMFIT
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
چای ساز برقی کاراجا مدل 352608
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز برقی کاراجا مدل 352608

مدلچای ساز برقی کاراجا مدل 352608
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Karaca Enerji Tasarruflu Kettle cay Makinesi 1501 Purple Gold
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karaca Enerji Tasarruflu Kettle cay Makinesi 1501 Purple Gold

چای ساز کاراجا مدل 1501 Purple Gold

مدلچای ساز کاراجا مدل 1501 Purple Gold
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
موجود نیست
چایساز کاراجا مدل کوک پلاس TEA LEAVES
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چایساز کاراجا مدل کوک پلاس TEA LEAVES

مدلچایساز کاراجا مدل کوک پلاس TEA LEAVES
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
موجود نیست
چای ساز کاراجا مدل demfit2501
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کاراجا مدل demfit2501

مدلچای ساز کاراجا مدل demfit2501
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز برقی کاراجا مدل demfit 2501
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز برقی کاراجا مدل demfit 2501

مدلچای ساز برقی کاراجا مدل demfit 2501
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت