محصولات سایت

ظروف پخت و پز پدرینی Cookware Pedrini

به فروشگاه اینترنتی ظروف پخت و پز پدرینی نوترین ها خوش آمدید

Pedrini Moon Stone Pot Size 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pot Size 26

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 26 سانتی‌متر

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 26 سانتی‌متر
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهآلومینیوم
جنس روکشگرانیت
در
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pan Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pan Size 28

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 28

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
جنس بدنهآلومینیوم
تعداد دستهیک عدد
در
جنس روکشگرانیت
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pan Size 30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pan Size 30

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 30

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 30
در
جنس روکشگرانیت
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pan Size 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pan Size 20

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 20

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 20
در
تعداد دستهیک عدد
جنس روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pan Size 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pan Size 26

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 26

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 26
در
جنس بدنهآلومینیوم
تعداد دستهیک عدد
جنس روکشگرانیت
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Wok Pan Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Wok Pan Size 28

تابه وک پدرینی مدل Moon Stone سایز 28

مدلتابه وک پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
تعداد دستهیک عدد
در
جنس بدنهآلومینیوم
جنس روکشگرانیت
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pan Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pan Size 24

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 24

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 24
جنس روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
تعداد دستهیک عدد
در
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pot Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pot Size 24

نیم قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر

مدلنیم قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر
در
تعداد دستهدو عدد
جنس روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pot Size 16
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pot Size 16

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 16 سانتی‌متر

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 16 سانتی‌متر
جنس روکشگرانیت
تعداد دستهیک عدد
در
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pan Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pan Size 28

تابه دردار پدرینی مدل Moon Stone سایز 28

مدلتابه دردار پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
در
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهاستیل
جنس روکشگرانیت
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pot Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pot Size 24

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر
جنس روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
در
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pot Size 22
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pot Size 22

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 22 سانتی‌متر

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 22 سانتی‌متر
جنس روکشگرانیت
در
جنس بدنهآلومینیوم
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
Pedrini Moon Stone Pot Size 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Moon Stone Pot Size 20

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 20 سانتی‌متر

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 20 سانتی‌متر
در
جنس روکشگرانیت
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9644 Square Grill Frypanan Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9644 Square Grill Frypanan Size 28

تابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9644 سایز 28

مدلتابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9644 سایز 28
تعداد دستهیک عدد
در
جنس بدنهسرامیک
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9643 Square Grill Frypanan Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9643 Square Grill Frypanan Size 24

تابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9643 سایز 24

مدلتابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9643 سایز 24
جنس بدنهسرامیک
تعداد دستهیک عدد
در
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9641 Wok Frypan Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9641 Wok Frypan Size 28

تابه وک پدرینی سری Vanilla کد 9641 سایز 28

مدلتابه وک پدرینی سری Vanilla کد 9641 سایز 28
در
جنس بدنهسرامیک
تعداد دستهیک عدد
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9636 Half Pot Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9636 Half Pot Size 28

نیم قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9636 سایز 28

مدلنیم قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9636 سایز 28
جنس بدنهسرامیک
تعداد دستهدو عدد
در
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9626 Pot Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9626 Pot Size 24

قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9626 سایز 24

مدلقابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9626 سایز 24
در
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهسرامیک
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9624 Pot Size 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9624 Pot Size 20

قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9624 سایز 20

مدلقابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9624 سایز 20
در
جنس روکشسرامیک
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9614 Single Handle Pot Size 16
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9614 Single Handle Pot Size 16

قابلمه تک دسته پدرینی سری Vanilla کد 9614 سایز 16

مدلقابلمه تک دسته پدرینی سری Vanilla کد 9614 سایز 16
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهآلومینیوم
جنس روکشسرامیک
در
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9607 Frypan Size 32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9607 Frypan Size 32

تابه پدرینی سری Vanilla کد 9607 سایز 32

مدلتابه پدرینی سری Vanilla کد 9607 سایز 32
در
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهسرامیک
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9606 Frypan Size 30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9606 Frypan Size 30

تابه پدرینی سری Vanilla کد 9606 سایز 30

مدلتابه پدرینی سری Vanilla کد 9606 سایز 30
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهسرامیک
در
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9605 Frypan Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9605 Frypan Size 28

تابه پدرینی سری Vanilla کد 9605 سایز 28

مدلتابه پدرینی سری Vanilla کد 9605 سایز 28
جنس بدنهسرامیک
در
تعداد دستهیک عدد
موجود نیست
Pedrini Vanilla 9604 Frypan Size 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Vanilla 9604 Frypan Size 26

تابه پدرینی سری Vanilla کد 9604 سایز 26

مدلتابه پدرینی سری Vanilla کد 9604 سایز 26
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهسرامیک
در
موجود نیست