محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ سگال Power Strip Segal

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ سگال نوترین ها خوش آمدید

محافظ ولتاژ دیجیتال سگال مدل SGDT001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ دیجیتال سگال مدل SGDT001

مدلمحافظ ولتاژ دیجیتال سگال مدل SGDT001
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
چند راهی برق سگال مدل 1.5 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق سگال مدل 1.5 متری

مدلچند راهی برق سگال مدل 1.5 متری
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM2D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM2D

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM2D
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهادو عدد
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ یخچال و فریزر سگال مدل SGM1ED
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ یخچال و فریزر سگال مدل SGM1ED

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ یخچال و فریزر سگال مدل SGM1ED
تعداد پریزهایک عدد
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ یخچال و فریزر سگال مدل کلید دار SGM1ED
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ یخچال و فریزر سگال مدل کلید دار SGM1ED

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ یخچال و فریزر سگال مدل کلید دار SGM1ED
تعداد پریزهایک عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM1ED
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM1ED

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM1ED
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهایک عدد
محافظ داخلی
تماس بگیرید
Segal SGM2D Analog Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Segal SGM2D Analog Voltage Protector

محافظ ولتاژ آنالوگ یخچال فریزر سگال مدل SGM2D

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ یخچال فریزر سگال مدل SGM2D
تعداد پریزهادو عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM2D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM2D

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ پکیج دیواری سگال مدل SGM2D
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
موجود نیست
انتخاب گروه