محصولات سایت

قالب شیرینی پزی پدرینی Pastryform Pedrini

به فروشگاه اینترنتی قالب شیرینی پزی پدرینی نوترین ها خوش آمدید

Pedrini Dolci 6 Pieces Sillicone Cake Pan Size Small 03GD307
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci 6 Pieces Sillicone Cake Pan Size Small 03GD307

قالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز کوچک کد 03GD307

مدلقالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز کوچک کد 03GD307
جنسپلی پروپیلن
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب شیرینی پزی
موجود نیست
Pedrini Dolci 6 Pieces Sillicone Cake Pan Size Large 03GD317
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci 6 Pieces Sillicone Cake Pan Size Large 03GD317

قالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز بزرگ کد 03GD317

مدلقالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز بزرگ کد 03GD317
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب شیرینی پزی
جنسپلی پروپیلن
موجود نیست
Pedrini Dolci Square Cake Pan 03GD120 Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Square Cake Pan 03GD120 Size 24

قالب کیک مربع پدرینی سری دلچی کد 03GD120 سایز 24

مدلقالب کیک مربع پدرینی سری دلچی کد 03GD120 سایز 24
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
Pedrini Dolci Loaf Pan 03GD118 Size 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Loaf Pan 03GD118 Size 25

قالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD118 سایز 25

مدلقالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD118 سایز 25
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
Pedrini Dolci Golriz Cake Pan 03GD117 Size 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Golriz Cake Pan 03GD117 Size 26

قالب کیک پدرینی سری دلچی طرح گلریز کد 03GD117 سایز 26

مدلقالب کیک پدرینی سری دلچی طرح گلریز کد 03GD117 سایز 26
نوعقالب کیک
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
Pedrini Dolci Heart Shaped Cake Pan 03GD109 Size 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Heart Shaped Cake Pan 03GD109 Size 25

قالب کیک پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD109 سایز 25

مدلقالب کیک پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD109 سایز 25
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
موجود نیست
Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD106 Size 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD106 Size 26

قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD106 سایز 26

مدلقالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD106 سایز 26
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD102 Size 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD102 Size 26

قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD102 سایز 26

مدلقالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD102 سایز 26
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
موجود نیست
Pedrini Dolci Tart Pan 03GD217 Pack Of 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Tart Pan 03GD217 Pack Of 6

قالب تارت 6 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD217

مدلقالب تارت 6 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD217
نوعقالب شیرینی پزی
جنساستیل
موجود نیست
Pedrini Dolci Assorted 6 Pieces Cake Pan 03GD216
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Assorted 6 Pieces Cake Pan 03GD216

قالب کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD216

مدلقالب کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD216
نوعقالب کیک
جنساستیل
موجود نیست
Pedrini Dolci Bundform Cake Pan 03GD124 Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Bundform Cake Pan 03GD124 Size 24

قالب کیک حلقه ای طرح دار پدرینی سری دلچی کد 03GD124 سایز 24

مدلقالب کیک حلقه ای طرح دار پدرینی سری دلچی کد 03GD124 سایز 24
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
موجود نیست
Pedrini Dolci 4-Piece Caramel Pan 03GD123 Size 8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci 4-Piece Caramel Pan 03GD123 Size 8

قالب کارامل 4 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD123 سایز 8

مدلقالب کارامل 4 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD123 سایز 8
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
Pedrini Dolci 12 Holes Cake Pan 03GD122
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci 12 Holes Cake Pan 03GD122

قالب کیک 12 حفره ای پدرینی سری دلچی کد 03GD122

مدلقالب کیک 12 حفره ای پدرینی سری دلچی کد 03GD122
نوعقالب شیرینی پزی
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
موجود نیست
Pedrini Dolci Loaf Pan 03GD119 Size 30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Loaf Pan 03GD119 Size 30

قالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD119 سایز 30

مدلقالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD119 سایز 30
جنساستیل
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
Pedrini Dolci Cake Pan 03GD116 Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Cake Pan 03GD116 Size 28

قالب کیک پدرینی سری دلچی کد 03GD116 سایز 28

مدلقالب کیک پدرینی سری دلچی کد 03GD116 سایز 28
جنساستیل
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
Pedrini Dolci Pudding Pan 03GD114 Size 22
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Pudding Pan 03GD114 Size 22

قالب پودینگ پدرینی سری دلچی کد 03GD114 سایز 22

مدلقالب پودینگ پدرینی سری دلچی کد 03GD114 سایز 22
جنساستیل
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
Pedrini Dolci Ring Shaped Cake Pan 03GD113 Size 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Ring Shaped Cake Pan 03GD113 Size 25

قالب کیک حلقه ای پدرینی سری دلچی کد 03GD113 سایز 25

مدلقالب کیک حلقه ای پدرینی سری دلچی کد 03GD113 سایز 25
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
Pedrini Dolci Tart Pan 03GD108 Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Tart Pan 03GD108 Size 28

قالب تارت پدرینی سری دلچی کد 03GD108 سایز 28

مدلقالب تارت پدرینی سری دلچی کد 03GD108 سایز 28
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD107 Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD107 Size 28

قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD107 سایز 28

مدلقالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD107 سایز 28
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD105 Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD105 Size 24

قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD105 سایز 24

مدلقالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD105 سایز 24
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD103 Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD103 Size 28

قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD103 سایز 28

مدلقالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD103 سایز 28
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
جنساستیل
موجود نیست
Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD101 Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD101 Size 24

قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD101 سایز 24

مدلقالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD101 سایز 24
جنساستیل
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD100 Size 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD100 Size 20

قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD100 سایز 20

مدلقالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD100 سایز 20
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن