محصولات سایت

ظروف پخت و پز پیرکس Cookware Pyrex

به فروشگاه اینترنتی ظروف پخت و پز پیرکس نوترین ها خوش آمدید

pyrex classic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

pyrex classic

سرویس پیرکس 4 پارچه مدل classic

مدلسرویس پیرکس 4 پارچه مدل classic
در
جنس بدنهپیرکس
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تعداد دستهدو عدد
تماس بگیرید
Pyrex Casserole With Lid 6 Pcs Cookware Set
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Casserole With Lid 6 Pcs Cookware Set

ست 6 پارچه ظرف پخت پیرکس سرو مرغ مدل Casserole With Lid

مدلست 6 پارچه ظرف پخت پیرکس سرو مرغ مدل Casserole With Lid
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهکریستال
تعداد دستهدو عدد
تماس بگیرید
Pyrex Classic Oval Cooking Pot 1.25 lit
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Classic Oval Cooking Pot 1.25 lit

ظرف بیضی خوراک پزی پیرکس سری کلاسیک حجم 1.25 لیتر

مدلظرف بیضی خوراک پزی پیرکس سری کلاسیک حجم 1.25 لیتر
تعداد دستهدو عدد
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهشیشه
در
تماس بگیرید
Pyrex Borosilicate Pizza Dining Size 30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Borosilicate Pizza Dining Size 30

پیتزا خوری پیرکس سری Borosilicate سایز 30

مدلپیتزا خوری پیرکس سری Borosilicate سایز 30
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهشیشه
تماس بگیرید
Pyrex Borosilicate Pizza Dining Size 27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Borosilicate Pizza Dining Size 27

پیتزا خوری پیرکس سری Borosilicate سایز 27

مدلپیتزا خوری پیرکس سری Borosilicate سایز 27
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
تماس بگیرید
Pyrex Borosilicate Pizza Dining Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Borosilicate Pizza Dining Size 24

پیتزا خوری پیرکس سری Borosilicate سایز 24

مدلپیتزا خوری پیرکس سری Borosilicate سایز 24
جنس بدنهشیشه
تعداد دسته
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تماس بگیرید
Pyrex Borosilicate Rectangular Frypan Size 35 x 23
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Borosilicate Rectangular Frypan Size 35 x 23

ظرف مستطیلی پیرکس سری Borosilicate سایز 23 × 35

مدلظرف مستطیلی پیرکس سری Borosilicate سایز 23 × 35
تعداد دستهدو عدد
در
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تماس بگیرید
Pyrex Classic Oval Dish Size 35 x 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Classic Oval Dish Size 35 x 24

ظرف‌ بیضی پیرکس سری کلاسیک سایز 24 × 35

مدلظرف‌ بیضی پیرکس سری کلاسیک سایز 24 × 35
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهشیشه
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تماس بگیرید
Pyrex Oval Dish Size 30 x 21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Oval Dish Size 30 x 21

ظرف‌ بیضی پیرکس سری کلاسیک سایز 21 × 30

مدلظرف‌ بیضی پیرکس سری کلاسیک سایز 21 × 30
تعداد دستهدو عدد
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهشیشه
تماس بگیرید
Pyrex Classic Oval Dish Size 39 x 27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Classic Oval Dish Size 39 x 27

ظرف‌ بیضی پیرکس سری کلاسیک سایز 27 × 39

مدلظرف‌ بیضی پیرکس سری کلاسیک سایز 27 × 39
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
تماس بگیرید
pyrex classic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

pyrex classic

سرویس 2 پارچه پیرکس مدل classic

مدلسرویس 2 پارچه پیرکس مدل classic
تعداد دستهدو عدد
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
جنس بدنهشیشه
موجود نیست
Pyrex Wave Dessert Cooking Dish Size 7 Pack Of 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Wave Dessert Cooking Dish Size 7 Pack Of 2

ظرف پخت دسر پیرکس مدل Wave سایز 7 بسته 2 عددی

مدلظرف پخت دسر پیرکس مدل Wave سایز 7 بسته 2 عددی
جنس بدنهسرامیک
در
تعداد دسته
موجود نیست
Pyrex Casserole 32x20 Cookware
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Casserole 32x20 Cookware

ظرف پخت پیرکس مدل Casserole 32x20

مدلظرف پخت پیرکس مدل Casserole 32x20
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
موجود نیست
Pyrex Rectangular Roaster 3 Pcs Cookware
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Rectangular Roaster 3 Pcs Cookware

ظرف پخت پیرکس سرو مرغ مدل Rectangular Roaster سه تیکه

مدلظرف پخت پیرکس سرو مرغ مدل Rectangular Roaster سه تیکه
تعداد دستهدو عدد
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهکریستال
موجود نیست
Pyrex Oval Chiken Serving Dish 2 Pcs Cookware
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Oval Chiken Serving Dish 2 Pcs Cookware

ظرف پخت پیرکس سرو مرغ مدل Oval Chiken Serving Dish دو تیکه

مدلظرف پخت پیرکس سرو مرغ مدل Oval Chiken Serving Dish دو تیکه
جنس بدنهکریستال
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
Pyrex Oval Dish 19 Cookware
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Oval Dish 19 Cookware

ظرف پخت پیرکس مدل Oval Dish 19

مدلظرف پخت پیرکس مدل Oval Dish 19
تعداد دسته
جنس بدنهکریستال
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
موجود نیست
Pyrex Roaster 21x21 Cookware
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Roaster 21x21 Cookware

ظرف پخت پیرکس مدل Roaster 21x21

مدلظرف پخت پیرکس مدل Roaster 21x21
تعداد دستهدو عدد
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
جنس بدنهکریستال
موجود نیست
Pyrex Wave 2 Pieces Dessert Cooking Dish Size 7
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Wave 2 Pieces Dessert Cooking Dish Size 7

ظرف 2 عددی پخت دسر پیرکس سری Wave سایز 7

مدلظرف 2 عددی پخت دسر پیرکس سری Wave سایز 7
تعداد دسته
جنس بدنهسرامیک
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
موجود نیست
Pyrex Wave Dessert Cooking Dish Size 7
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Wave Dessert Cooking Dish Size 7

ظرف پخت دسر پیرکس سری Wave سایز 7

مدلظرف پخت دسر پیرکس سری Wave سایز 7
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهسرامیک
تعداد دسته
در
موجود نیست
Pyrex Wave Stuffing Dish Size 11
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Wave Stuffing Dish Size 11

ظرف چاشنی پیرکس سری Wave سایز 11

مدلظرف چاشنی پیرکس سری Wave سایز 11
تعداد دستهیک عدد
جنس روکشسرامیک
جنس بدنهسرامیک
در
موجود نیست
Pyrex Borosilicate Oval Pot 2.3 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Borosilicate Oval Pot 2.3 Liter

قابلمه گرد پیرکس سری Borosilicate حجم 2.3 لیتر

مدلقابلمه گرد پیرکس سری Borosilicate حجم 2.3 لیتر
در
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
موجود نیست
Pyrex Wave Round Food Cooking 2.5 Liter With Glass Lid
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Wave Round Food Cooking 2.5 Liter With Glass Lid

خوراک پز پیرکس سری Wave حجم 2.5 لیتر با در شیشه ای

مدلخوراک پز پیرکس سری Wave حجم 2.5 لیتر با در شیشه ای
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهسرامیک
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
Pyrex Wave Round Food Cooking 2.5 Liter With Glass Lid
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Wave Round Food Cooking 2.5 Liter With Glass Lid

خوراک پز پیرکس سری Wave حجم 2.5 لیتر با در شیشه ای

مدلخوراک پز پیرکس سری Wave حجم 2.5 لیتر با در شیشه ای
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهسرامیک
در
موجود نیست
Pyrex Borosilicate Pot 1 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pyrex Borosilicate Pot 1 Liter

قابلمه پیرکس سری Borosilicate حجم 1 لیتر

مدلقابلمه پیرکس سری Borosilicate حجم 1 لیتر
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
در
جنس بدنهشیشه