محصولات سایت

ابزار شیرینی پزی پدرینی Pastrytools Pedrini

به فروشگاه اینترنتی ابزار شیرینی پزی پدرینی نوترین ها خوش آمدید

Pedrini Dolci Heart Shaped 3 Pieces Pressure Pan 03GD254
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Heart Shaped 3 Pieces Pressure Pan 03GD254

قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD254

مدلقالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD254
جنسپلی‌‌پروپیلن
برندپدرینی
نوعابزار شکل دهی
تماس بگیرید
Pedrini Dolci Leaf Shaped 3 Pieces Pressure Pan 03GD253
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Leaf Shaped 3 Pieces Pressure Pan 03GD253

قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح برگ کد 03GD253

مدلقالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح برگ کد 03GD253
برندپدرینی
جنسپلی‌‌پروپیلن
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
Pedrini Dolci Sunflower 3 Pieces Pressure Pan 03GD252
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Sunflower 3 Pieces Pressure Pan 03GD252

قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح آفتابگردان کد 03GD252

مدلقالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح آفتابگردان کد 03GD252
برندپدرینی
نوعابزار شکل دهی
جنسپلی‌‌پروپیلن
موجود نیست
Pedrini Dolci 8 Pieces Dual Nib Cake Chisel 03GD250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci 8 Pieces Dual Nib Cake Chisel 03GD250

ابزار حکاکی کیک 2 سر 8 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD250

مدلابزار حکاکی کیک 2 سر 8 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD250
نوعابزار شکل دهی
برندپدرینی
موجود نیست
Pedrini Dolci Flower Shaped 6 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD261
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Flower Shaped 6 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD261

قالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح گل کد 03GD261

مدلقالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح گل کد 03GD261
جنسپلی‌‌پروپیلن
نوعابزار شکل دهی
برندپدرینی
موجود نیست
Pedrini Dolci Alphabet 26 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD258
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Alphabet 26 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD258

قالب برش کیک پلاستیکی 26 پارچه پدرینی سری دلچی طرح الفبا کد 03GD258

مدلقالب برش کیک پلاستیکی 26 پارچه پدرینی سری دلچی طرح الفبا کد 03GD258
نوعابزار شکل دهی
برندپدرینی
جنسپلی‌‌پروپیلن
موجود نیست
Pedrini Dolci Heart Shaped 6 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD260
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Heart Shaped 6 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD260

قالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD260

مدلقالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD260
برندپدرینی
نوعابزار شکل دهی
جنسپلی‌‌پروپیلن
موجود نیست
Pedrini Dolci Assorted 8 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD241
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Assorted 8 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD241

قالب برش کیک 8 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD241

مدلقالب برش کیک 8 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD241
نوعابزار شکل دهی
برندپدرینی
جنساستیل
موجود نیست
Pedrini Dolci Assorted 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Assorted 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD240

قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD240

مدلقالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD240
برندپدرینی
جنساستیل
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
Pedrini Dolci Disposable Icing Set With Spare Bag 03GD237
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Disposable Icing Set With Spare Bag 03GD237

قیف خامه زن یک بار مصرف پدرینی سری دلچی با قیف یدک کد 03GD237

مدلقیف خامه زن یک بار مصرف پدرینی سری دلچی با قیف یدک کد 03GD237
برندپدرینی
نوعقیف
موجود نیست
Pedrini Dolci Assorted 14 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD236
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Assorted 14 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD236

قالب برش کیک پلاستیکی 14 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD236

مدلقالب برش کیک پلاستیکی 14 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD236
نوعابزار شکل دهی
جنسپلی‌‌پروپیلن
برندپدرینی
موجود نیست
Pedrini Dolci Heart Shaped 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD226
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Heart Shaped 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD226

قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD226

مدلقالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD226
جنساستیل
برندپدرینی
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
Pedrini Dolci Star Shaped 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD225
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Star Shaped 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD225

قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح ستاره کد 03GD225

مدلقالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح ستاره کد 03GD225
برندپدرینی
جنساستیل
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
Pedrini Dolci Assorted 9 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD224
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Assorted 9 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD224

قالب برش کیک 9 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD224

مدلقالب برش کیک 9 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD224
برندپدرینی
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
Pedrini Dolci Pen Icing Set 03GD209
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Pen Icing Set 03GD209

قیف خامه زن مدادی پدرینی سری دلچی کد 03GD209

مدلقیف خامه زن مدادی پدرینی سری دلچی کد 03GD209
نوعقیف
برندپدرینی
موجود نیست
Pedrini Dolci Syringe Icing Set 03GD208
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Syringe Icing Set 03GD208

قیف خامه زن سرنگی پدرینی سری دلچی کد 03GD208

مدلقیف خامه زن سرنگی پدرینی سری دلچی کد 03GD208
برندپدرینی
نوعقیف
موجود نیست
Pedrini Dolci Icing Set 03GD206
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Icing Set 03GD206

قیف خامه زن پدرینی سری دلچی کد 03GD206

مدلقیف خامه زن پدرینی سری دلچی کد 03GD206
برندپدرینی
نوعقیف
موجود نیست
Pedrini Dolci Puff Pastry Pinch 03GD018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Puff Pastry Pinch 03GD018

حفره زن خمیر پدرینی سری دلچی کد 03GD018

مدلحفره زن خمیر پدرینی سری دلچی کد 03GD018
نوعحفره زن
برندپدرینی
موجود نیست
Pedrini Dolci Dough Roller Cutter 03Gd017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pedrini Dolci Dough Roller Cutter 03Gd017

شیار زن خمیر پدرینی سری دلچی کد 03GD017

مدلشیار زن خمیر پدرینی سری دلچی کد 03GD017
برندپدرینی
نوعشیار زن
موجود نیست
انتخاب گروه