محصولات سایت

کولر گازی هیوندای Air%20Conditioner Hyundai

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی هیوندای نوترین ها خوش آمدید

AIR CONDITUNER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AIR CONDITUNER

کولر گازی ایستاده هیوندای مدل 6033 WT3

مدلکولر گازی ایستاده هیوندای مدل 6033 WT3
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسوراسکرول
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
AIR CONDITUNER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AIR CONDITUNER

کولر گازی ایستاده هیوندای مدل 4833 WT3

مدلکولر گازی ایستاده هیوندای مدل 4833 WT3
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسوراسکرول
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
AIR CONDITUNER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AIR CONDITUNER

کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3631 WT3

مدلکولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3631 WT3
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورپیستونی
اینورتر
عملکردسرمایش
موجود نیست
AIR CONDITUNER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AIR CONDITUNER

کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3031 WT3

مدلکولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3031 WT3
اینورتر
نوع کمپرسورپیستونی
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
AIR CONDITUNER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AIR CONDITUNER

کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 2431 WT3

مدلکولر گازی پیستونی هیوندای مدل 2431 WT3
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش
موجود نیست
AIR CONDITUNER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AIR CONDITUNER

کولر گازی پرتابل هیوندای مدل 1234

مدلکولر گازی پرتابل هیوندای مدل 1234
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 3032 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 3032 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 3032 Wt1
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 2432 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 2432 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 2432 Wt1
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 1832 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 1832 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 1832 Wt1
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 1232 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 1232 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 1232 Wt1
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
AIR CONDITUNER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AIR CONDITUNER

کولر گازی هیوندای مدل 0932 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 0932 Wt1
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
AIR CONDITUNER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AIR CONDITUNER

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1230 Winv

مدلکولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1230 Winv
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1830 Winv
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1830 Winv

مدلکولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1830 Winv
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 2430 Winv
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 2430 Winv

مدلکولر گازی هیوندای اینورتر مدل 2430 Winv
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 0930 Winv
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 0930 Winv

مدلکولر گازی هیوندای اینورتر مدل 0930 Winv
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
انتخاب گروه