محصولات سایت

سطل برابانتیا Bucket Brabantia

به فروشگاه اینترنتی سطل برابانتیا نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله برابانتیا کد 478048 گنجایش 12 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا کد 478048 گنجایش 12 لیتری

Brabantia 478048 Recycle Bin Capacity 12 L

مدلسطل زباله برابانتیا کد 478048 گنجایش 12 لیتری
دارای پدال
جنساستیل
دستگیره
کاربردحمام آشپزخانه دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484223 - گنجایش 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484223 - گنجایش 20 لیتری

Brabantia Classic 484223 Recycle Bin Capacity 20 L

مدلسطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484223 - گنجایش 20 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردآشپزخانه
دستگیره
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 106002 گنجایش 12 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 106002 گنجایش 12 لیتری

Brabantia Classic 106002 Recycle Bin Capacity 12 L

مدلسطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 106002 گنجایش 12 لیتری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
کاربردحمام دستشویی
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484087 - گنجایش 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484087 - گنجایش 5 لیتری

Brabantia Classic 484087 Recycle Bin Capacity 5 L

مدلسطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484087 - گنجایش 5 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
کاربردحمام دستشویی
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 105968 گنجایش 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 105968 گنجایش 3 لیتری

Brabantia Classic 105968 Recycle Bin Capacity 3 L

مدلسطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 105968 گنجایش 3 لیتری
کاربردحمام دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دارای پدال
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361883 گنجایش 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361883 گنجایش 5 لیتری

Brabantia Retro 361883 Recycle Bin Capacity 5 L

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361883 گنجایش 5 لیتری
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
دستگیره
کاربردحمام آشپزخانه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا کد 482724 گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا کد 482724 گنجایش 20 لیتر

Brabantia 482724 Recycle Bin Capacity 20 L

مدلسطل زباله برابانتیا کد 482724 گنجایش 20 لیتر
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا کد 1127021 گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا کد 1127021 گنجایش 12 لیتر

Brabantia 127021 Recycle Bin Capacity 12 L

موجود نیست
سطل زباله برابانتیا کد 283420 گنجایش 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا کد 283420 گنجایش 5 لیتر

Brabantia 283420 Recycle Bin Capacity 5 L

مدلسطل زباله برابانتیا کد 283420 گنجایش 5 لیتر
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا کد 109348 - ظرفیت 3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا کد 109348 - ظرفیت 3 لیتر

Brabantia 109348 Waste Bin - Capacity 3 Litre

مدلسطل زباله برابانتیا کد 109348 - ظرفیت 3 لیتر
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا کد 478406 - گنجایش 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا کد 478406 - گنجایش 20 لیتری

Brabantia 478406 Waste Bin - Capacity 20 Litre

مدلسطل زباله برابانتیا کد 478406 - گنجایش 20 لیتری
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
کاربرداتاق خواب آشپزخانه اداری
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا کد 369544 - گنجایش 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا کد 369544 - گنجایش 5 لیتری

Brabantia 369544 Waste Bin - Capacity 5 Litre

مدلسطل زباله برابانتیا کد 369544 - گنجایش 5 لیتری
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام دستشویی
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 479243 - گنجایش 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 479243 - گنجایش 20 لیتری

Brabantia Retro 479243 Waste Bin - Capacity 20 Litre

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 479243 - گنجایش 20 لیتری
کاربردآشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
جنساستیل
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361869 - گنجایش 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361869 - گنجایش 3 لیتری

Brabantia Retro 361869 Waste Bin - Capacity 3 Litre

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361869 - گنجایش 3 لیتری
کاربردآشپزخانه دستشویی
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361203 - گنجایش 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361203 - گنجایش 5 لیتری

Brabantia Retro 361203 Waste Bin - Capacity 5 Litre

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361203 - گنجایش 5 لیتری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دارای پدال
کاربردآشپزخانه دستشویی
موجود نیست
سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361180 - گنجایش 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361180 - گنجایش 3 لیتری

Brabantia Retro 361180 Waste Bin - Capacity 3 Litre

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361180 - گنجایش 3 لیتری
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
کاربردحمام آشپزخانه دستشویی
دستگیره
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله پدالی استیل براق 12 لیتری برابانتیا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی استیل براق 12 لیتری برابانتیا

Brabantia Steel Shiny Pedal Waste Bin 12 Litre

مدلسطل زباله پدالی استیل براق 12 لیتری برابانتیا
نوعسطل یک‌تکه
جنساستیل
دارای پدال
دستگیره
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه
موجود نیست
سطل زباله لمسی برابانتیا مدل استیل مات 10 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله لمسی برابانتیا مدل استیل مات 10 لیتری

Brabantia Matt Steel Touch Bin 10 Litre

مدلسطل زباله لمسی برابانتیا مدل استیل مات 10 لیتری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
کاربردحمام دستشویی
دارای پدال
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله لمسی استیل براق 10 لیتری برابانتیا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله لمسی استیل براق 10 لیتری برابانتیا

Brabantia Brilliant Steel Touch Bin 10 Litre

مدلسطل زباله لمسی استیل براق 10 لیتری برابانتیا
جنساستیل
دارای پدال
دستگیره
کاربردحمام دستشویی
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله رترو استیل مات 3 لیتری برابانتیا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رترو استیل مات 3 لیتری برابانتیا

Brabantia Matt Steel Retro Waste Bin 3 Litre

مدلسطل زباله رترو استیل مات 3 لیتری برابانتیا
دارای پدال
دستگیره
کاربردآشپزخانه
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله رترو استیل براق 12 لیتری برابانتیا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رترو استیل براق 12 لیتری برابانتیا

Brabantia Brilliant Steel Retro Waste Bin 12 Litre

مدلسطل زباله رترو استیل براق 12 لیتری برابانتیا
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
کاربردآشپزخانه
دستگیره
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله رترو استیل مات 12 لیتری برابانتیا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رترو استیل مات 12 لیتری برابانتیا

Brabantia Matt Steel Retro Waste Bin 12 Litre

مدلسطل زباله رترو استیل مات 12 لیتری برابانتیا
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردآشپزخانه
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دارای پدال
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله پدالی استیل براق 20 لیتری برابانتیا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی استیل براق 20 لیتری برابانتیا

Brabantia Brilliant Steel Pedal Waste Bin 20 Litre

مدلسطل زباله پدالی استیل براق 20 لیتری برابانتیا
دستگیره