محصولات سایت

سطل برابانتیا Bucket Brabantia

به فروشگاه اینترنتی سطل برابانتیا نوترین ها خوش آمدید

Brabantia 478048 Recycle Bin Capacity 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia 478048 Recycle Bin Capacity 12 L

سطل زباله برابانتیا کد 478048 گنجایش 12 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا کد 478048 گنجایش 12 لیتری
پدال
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
مناسب برایحمام آشپزخانه دستشویی
موجود نیست
Brabantia Classic 484223 Recycle Bin Capacity 20 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Classic 484223 Recycle Bin Capacity 20 L

سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484223 - گنجایش 20 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484223 - گنجایش 20 لیتری
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
پدال
مناسب برایآشپزخانه
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Brabantia Classic 106002 Recycle Bin Capacity 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Classic 106002 Recycle Bin Capacity 12 L

سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 106002 گنجایش 12 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 106002 گنجایش 12 لیتری
نوعسطل دوتکه
پدال
جنساستیل
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام دستشویی
موجود نیست
Brabantia Classic 484087 Recycle Bin Capacity 5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Classic 484087 Recycle Bin Capacity 5 L

سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484087 - گنجایش 5 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484087 - گنجایش 5 لیتری
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی
نوعسطل دوتکه
پدال
جنساستیل
موجود نیست
Brabantia Classic 105968 Recycle Bin Capacity 3 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Classic 105968 Recycle Bin Capacity 3 L

سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 105968 گنجایش 3 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 105968 گنجایش 3 لیتری
دستگیره
جنساستیل
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام دستشویی
موجود نیست
Brabantia Retro 361883 Recycle Bin Capacity 5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Retro 361883 Recycle Bin Capacity 5 L

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361883 گنجایش 5 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361883 گنجایش 5 لیتری
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام آشپزخانه
نوعسطل دوتکه
پدال
جنساستیل
موجود نیست
Brabantia 482724 Recycle Bin Capacity 20 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia 482724 Recycle Bin Capacity 20 L

سطل زباله برابانتیا کد 482724 گنجایش 20 لیتر

مدلسطل زباله برابانتیا کد 482724 گنجایش 20 لیتر
پدال
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Brabantia 127021 Recycle Bin Capacity 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia 127021 Recycle Bin Capacity 12 L

سطل زباله برابانتیا کد 1127021 گنجایش 12 لیتر

موجود نیست
Brabantia 283420 Recycle Bin Capacity 5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia 283420 Recycle Bin Capacity 5 L

سطل زباله برابانتیا کد 283420 گنجایش 5 لیتر

مدلسطل زباله برابانتیا کد 283420 گنجایش 5 لیتر
پدال
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Brabantia 109348 Waste Bin - Capacity 3 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia 109348 Waste Bin - Capacity 3 Litre

سطل زباله برابانتیا کد 109348 - ظرفیت 3 لیتر

مدلسطل زباله برابانتیا کد 109348 - ظرفیت 3 لیتر
نوعسطل دوتکه
پدال
موجود نیست
Brabantia 478406 Waste Bin - Capacity 20 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia 478406 Waste Bin - Capacity 20 Litre

سطل زباله برابانتیا کد 478406 - گنجایش 20 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا کد 478406 - گنجایش 20 لیتری
پدال
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری
موجود نیست
Brabantia 369544 Waste Bin - Capacity 5 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia 369544 Waste Bin - Capacity 5 Litre

سطل زباله برابانتیا کد 369544 - گنجایش 5 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا کد 369544 - گنجایش 5 لیتری
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام دستشویی
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
موجود نیست
Brabantia Retro 479243 Waste Bin - Capacity 20 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Retro 479243 Waste Bin - Capacity 20 Litre

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 479243 - گنجایش 20 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 479243 - گنجایش 20 لیتری
دستگیره
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Brabantia Retro 361869 Waste Bin - Capacity 3 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Retro 361869 Waste Bin - Capacity 3 Litre

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361869 - گنجایش 3 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361869 - گنجایش 3 لیتری
دستگیره
پدال
جنساستیل
مناسب برایآشپزخانه دستشویی
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Brabantia Retro 361203 Waste Bin - Capacity 5 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Retro 361203 Waste Bin - Capacity 5 Litre

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361203 - گنجایش 5 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361203 - گنجایش 5 لیتری
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مناسب برایآشپزخانه دستشویی
پدال
موجود نیست
Brabantia Retro 361180 Waste Bin - Capacity 3 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Retro 361180 Waste Bin - Capacity 3 Litre

سطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361180 - گنجایش 3 لیتری

مدلسطل زباله برابانتیا سری رترو کد 361180 - گنجایش 3 لیتری
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایحمام آشپزخانه دستشویی
موجود نیست
Brabantia Steel Shiny Pedal Waste Bin 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Steel Shiny Pedal Waste Bin 12 Litre

سطل زباله پدالی استیل براق 12 لیتری برابانتیا

مدلسطل زباله پدالی استیل براق 12 لیتری برابانتیا
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه
نوعسطل یک‌تکه
پدال
جنساستیل
موجود نیست
Brabantia Matt Steel Touch Bin 10 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Matt Steel Touch Bin 10 Litre

سطل زباله لمسی برابانتیا مدل استیل مات 10 لیتری

مدلسطل زباله لمسی برابانتیا مدل استیل مات 10 لیتری
نوعسطل دوتکه
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی
جنساستیل
موجود نیست
Brabantia Brilliant Steel Touch Bin 10 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Brilliant Steel Touch Bin 10 Litre

سطل زباله لمسی استیل براق 10 لیتری برابانتیا

مدلسطل زباله لمسی استیل براق 10 لیتری برابانتیا
پدال
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Brabantia Matt Steel Retro Waste Bin 3 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Matt Steel Retro Waste Bin 3 Litre

سطل زباله رترو استیل مات 3 لیتری برابانتیا

مدلسطل زباله رترو استیل مات 3 لیتری برابانتیا
دستگیره
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایآشپزخانه
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Brabantia Brilliant Steel Retro Waste Bin 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Brilliant Steel Retro Waste Bin 12 Litre

سطل زباله رترو استیل براق 12 لیتری برابانتیا

مدلسطل زباله رترو استیل براق 12 لیتری برابانتیا
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مناسب برایآشپزخانه
موجود نیست
Brabantia Matt Steel Retro Waste Bin 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Matt Steel Retro Waste Bin 12 Litre

سطل زباله رترو استیل مات 12 لیتری برابانتیا

مدلسطل زباله رترو استیل مات 12 لیتری برابانتیا
مناسب برایآشپزخانه
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
موجود نیست
Brabantia Brilliant Steel Pedal Waste Bin 20 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Brilliant Steel Pedal Waste Bin 20 Litre

سطل زباله پدالی استیل براق 20 لیتری برابانتیا

مدلسطل زباله پدالی استیل براق 20 لیتری برابانتیا
جنساستیل
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
موجود نیست
Brabantia Steel Matt Pedal Waste Bin 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brabantia Steel Matt Pedal Waste Bin 12 Litre

سطل زباله پدالی استیل مات 12 لیتری برابانتیا

مدلسطل زباله پدالی استیل مات 12 لیتری برابانتیا
پدال
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن