محصولات سایت

جاروبرقی کرشر Vaccum Cleaner Karcher

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی کرشر نوترین ها خوش آمدید

Karcher T14/1 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher T14/1 Vacuum Cleaner

جارو برقی کرشر مدل T14/1

مدلجارو برقی کرشر مدل T14/1
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Karcher T7.1 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher T7.1 Vacuum Cleaner

جارو برقی کرشر مدل T7.1

مدلجارو برقی کرشر مدل T7.1
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Karcher WD 3 Premium Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher WD 3 Premium Vacuum Cleaner

جارو برقی کرشر مدل WD 3 Premium

مدلجارو برقی کرشر مدل WD 3 Premium
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Karcher T7.1 Industrial Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher T7.1 Industrial Vacuum Cleaner

جارو برقی حرفه ای کرشر مدل T7.1

تماس بگیرید
Karcher VC3 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher VC3 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کرشر مدل VC3

مدلجاروبرقی کرشر مدل VC3
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
تماس بگیرید
Karcher VC6 Premium Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher VC6 Premium Vacuum Cleaner

جاروبرقی کرشر مدل VC6 Premium

مدلجاروبرقی کرشر مدل VC6 Premium
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
تماس بگیرید
Karcher VC6 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher VC6 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کرشر مدل VC6

مدلجاروبرقی کرشر مدل VC6
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
تماس بگیرید
جارو برقی کرشر مدل WD 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی کرشر مدل WD 4

مدلجارو برقی کرشر مدل WD 4
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Karcher WD 4 Premium Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher WD 4 Premium Vacuum Cleaner

جارو برقی کرشر مدل WD 4 Premium

مدلجارو برقی کرشر مدل WD 4 Premium
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Karcher T14/1 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher T14/1 Vacuum Cleaner

جارو برقی کرشر مدل T14/1

مدلجارو برقی کرشر مدل T14/1
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Karcher VC2 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher VC2 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کرشر مدل VC2

مدلجاروبرقی کرشر مدل VC2
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Karcher WD5P Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher WD5P Vacuum Cleaner

جاروبرقی کرشر مدل WD5P

مدلجاروبرقی کرشر مدل WD5P
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Karcher SE4002 wet and dry vacuum cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher SE4002 wet and dry vacuum cleaner

جاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4002

مدلجاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4002
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Karcher SE4001 wet and dry vacuum cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher SE4001 wet and dry vacuum cleaner

جاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4001

مدلجاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4001
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
موجود نیست
Karcher WD3P Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher WD3P Vacuum Cleaner

جاروبرقی کرشر مدل WD3P

مدلجاروبرقی کرشر مدل WD3P
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
انتخاب گروه