محصولات سایت

چای ساز واتسون Tea Makers Watson

به فروشگاه اینترنتی چای ساز واتسون نوترین ها خوش آمدید

چای ساز واتسون کد 3002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3002

مدلچای ساز واتسون کد 3002
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
چای ساز واتسون کد 3015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3015

مدلچای ساز واتسون کد 3015
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز مدل watson کد 3005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مدل watson کد 3005

مدلچای ساز مدل watson کد 3005
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
چای ساز واتسون مدل WS-3015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون مدل WS-3015

مدلچای ساز واتسون مدل WS-3015
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
موجود نیست
چاي ساز واتسون مدل WSTT-3005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چاي ساز واتسون مدل WSTT-3005

مدلچاي ساز واتسون مدل WSTT-3005
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چاي ساز واتسون مدل WSTT-3002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چاي ساز واتسون مدل WSTT-3002

مدلچاي ساز واتسون مدل WSTT-3002
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
چای ساز واتسون کد 3009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3009

مدلچای ساز واتسون کد 3009
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
موجود نیست
چای ساز واتسون مدل WSTM3030
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون مدل WSTM3030

مدلچای ساز واتسون مدل WSTM3030
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
موجود نیست
انتخاب گروه