محصولات سایت

اتو دسینی Iron Dessini

به فروشگاه اینترنتی اتو دسینی نوترین ها خوش آمدید

اتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L

مدلاتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
اتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L

مدلاتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Dessini 9009 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 9009 Steam Iron

اتو بخار دسینی مدل 9009

مدلاتو بخار دسینی مدل 9009
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Dessini 9009 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 9009 Steam Iron

اتو بخار دسینی مدل 9009

مدلاتو بخار دسینی مدل 9009
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Dessini 7007 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 7007 Steam Iron

اتو بخار دسینی مدل 7007

مدلاتو بخار دسینی مدل 7007
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Dessini 8008 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 8008 Steam Iron

اتو بخار دسینی مدل 8008

مدلاتو بخار دسینی مدل 8008
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Dessini 8008 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 8008 Steam Iron

اتو بخار دسینی مدل 8008

مدلاتو بخار دسینی مدل 8008
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
انتخاب گروه