محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ پیشرانه Power Strip Pishraneh

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ پیشرانه نوترین ها خوش آمدید

Pishraneh 170 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 170 Power Strip

چندراهی برق پیشرانه مدل 170

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 170
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاهفت عدد
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
موجود نیست
Pishraneh 321 Voltage Protector With 106 Meter Cable
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 321 Voltage Protector With 106 Meter Cable

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 1.6 متری

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 1.6 متری
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
موجود نیست
Pishraneh 322 Voltage Protector With 1.6 Meter Cable
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 322 Voltage Protector With 1.6 Meter Cable

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 1.6 متری

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 1.6 متری
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
موجود نیست
Pishraneh 180 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 180 Power Strip

چندراهی برق پیشرانه مدل 180

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 180
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاهفت عدد
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
موجود نیست
Pishraneh 131 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 131 Power Strip

چندراهی برق پیشرانه مدل 131

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 131
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاسه عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
Pishraneh 322 Voltage Protector With 2 Meter Cable
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 322 Voltage Protector With 2 Meter Cable

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 2 متری

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 2 متری
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Pishraneh 321 Voltage Protector With 2 Meter Cable
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 321 Voltage Protector With 2 Meter Cable

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 2 متری

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 2 متری
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Pishraneh 309 Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 309 Voltage Protector

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 309

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 309
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Pishraneh 332 Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 332 Voltage Protector

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 332

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 332
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهایک عدد
موجود نیست
Pishraneh 312 Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 312 Voltage Protector

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 312

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 312
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Pishraneh 310-2 Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 310-2 Voltage Protector

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 2-310

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 2-310
تعداد پریزهادو عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Pishraneh 120 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 120 Power Strip

چندراهی برق پیشرانه مدل 120

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 120
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Pishraneh 302 Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 302 Voltage Protector

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 302

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 302
تعداد پریزهادو عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Pishraneh 301 Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 301 Voltage Protector

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 301

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 301
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهادو عدد
موجود نیست
Pishraneh 130 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 130 Power Strip

چندراهی برق پیشرانه مدل 130

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 130
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
موجود نیست
Pishraneh 140 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pishraneh 140 Power Strip

چندراهی برق پیشرانه مدل 140

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 140
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
انتخاب گروه