محصولات سایت

غذاساز براون Food Processor Braun

به فروشگاه اینترنتی غذاساز براون نوترین ها خوش آمدید

Braun FP5160 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun FP5160 Food Processor

غذاساز براون مدل FP5160

مدلغذاساز براون مدل FP5160
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
صفحه نمایشگر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
Braun FP5150 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun FP5150 Food Processor

غذاساز براون مدل FP5150

مدلغذاساز براون مدل FP5150
همزن
آسیاب
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خمیر زن
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Braun FP3010 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun FP3010 Food Processor

غذاساز براون مدل FP3010

مدلغذاساز براون مدل FP3010
محفظه جمع آوری سیم برق
خمیر زن
همزن
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
آبمیوه گیری
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Braun FP3020 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun FP3020 Food Processor

غذاساز براون مدل FP3020

مدلغذاساز براون مدل FP3020
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
پوره ساز و رب ساز
خردکن کوچک
همزن
آب مرکبات گیری
آسیاب
خردکن (ظرف اصلی)
آبمیوه گیری
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
تماس بگیرید
Braun FX3030 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun FX3030 Food Processor

غذاساز براون مدل FX3030

مدلغذاساز براون مدل FX3030
همزن
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آبمیوه گیری
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
چرخ گوشت
تماس بگیرید
Braun K650 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun K650 Food Processor

غذاساز براون مدل K650

مدلغذاساز براون مدل K650
همزن
مخلوط کن
آسیاب
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
موجود نیست
Braun K700 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun K700 Food Processor

غذاساز براون مدل K700

مدلغذاساز براون مدل K700
چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
صفحه نمایشگر
خردکن کوچک
آسیاب
همزن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خمیر زن
عملکرد توربو (Turbo)
آبمیوه گیری
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
موجود نیست
Braun K600 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun K600 Food Processor

غذاساز براون مدل K600

مدلغذاساز براون مدل K600
محفظه جمع آوری سیم برق
خمیر زن
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
عملکرد توربو (Turbo)
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
چرخ گوشت
خردکن کوچک
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
موجود نیست
انتخاب گروه