محصولات سایت

ماشین لباسشویی اسمگ Washing Machines Smeg

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی اسمگ نوترین ها خوش آمدید

Smeg WMFABBL-2 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg WMFABBL-2 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WMFABBL-2 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل WMFABBL-2 ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
صفحه نمایش
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
موجود نیست
Smeg WHT1114LSIN Washing Machine 11Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg WHT1114LSIN Washing Machine 11Kg

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT1114LSIN ظرفیت 11 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT1114LSIN ظرفیت 11 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ11 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
Smeg WHT914LSIN Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg WHT914LSIN Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT914LSIN ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT914LSIN ظرفیت 9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
صفحه نمایش
موجود نیست
Smeg WHT814EIN Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg WHT814EIN Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT814EIN ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT814EIN ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Smeg SLB147 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg SLB147 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی اسمگ مدل SLB147 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل SLB147 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
موجود نیست
Smeg LSTA147 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg LSTA147 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی اسمگ مدل LSTA147 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل LSTA147 ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژیA
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
موجود نیست
Smeg LBB14 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg LBB14 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی اسمگ مدل LBB14 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل LBB14 ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+A
قفل کودک
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Smeg DHT83LIN Laundry Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg DHT83LIN Laundry Machine 8Kg

ماشین خشک کن اسمگ مدل DHT83LIN ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین خشک کن اسمگ مدل DHT83LIN ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت راست
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
Smeg LST147-2 Built-in Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg LST147-2 Built-in Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی توکار اسمگ مدل LST147-2 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی توکار اسمگ مدل LST147-2 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
موجود نیست
انتخاب گروه