محصولات سایت

ساندویچ ساز و وافل ساز فلر Sandwich Makers Feller

به فروشگاه اینترنتی ساندویچ ساز و وافل ساز فلر نوترین ها خوش آمدید

Feller SM 850 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SM 850 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SM 850

مدلساندویچ ساز فلر مدل SM 850
قابلیت قرارگیری عمودی
تعداد خانهدو عدد
نشانگر LED
صفحات جداشونده
تماس بگیرید
Feller SM275 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SM275 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SM275

مدلساندویچ ساز فلر مدل SM275
قابلیت قرارگیری عمودی
صفحات جداشونده
تعداد خانهچهار عدد
نشانگر LED
تماس بگیرید
ساندویچ ساز فلر مدل SM 770
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساندویچ ساز فلر مدل SM 770

مدلساندویچ ساز فلر مدل SM 770
صفحات جداشونده
نشانگر LED
قابلیت قرارگیری عمودی
تعداد خانهدو عدد
موجود نیست
Feller SM 851 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SM 851 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SM 851

مدلساندویچ ساز فلر مدل SM 851
نشانگر LED
تعداد خانهدو عدد
صفحات جداشونده
قابلیت قرارگیری عمودی
موجود نیست
Feller SMG 244 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SMG 244 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SMG 244

مدلساندویچ ساز فلر مدل SMG 244
تعداد خانهدو عدد
نشانگر LED
صفحات جداشونده
قابلیت قرارگیری عمودی
موجود نیست
Feller SMG245 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SMG245 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SMG245

مدلساندویچ ساز فلر مدل SMG245
صفحات جداشونده
قابلیت قرارگیری عمودی
تعداد خانهدو عدد
نشانگر LED
موجود نیست
Feller SM282 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SM282 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SM282

مدلساندویچ ساز فلر مدل SM282
صفحات جداشونده
تعداد خانهچهار عدد
نشانگر LED
قابلیت قرارگیری عمودی
موجود نیست
Feller SM270 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SM270 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SM270

مدلساندویچ ساز فلر مدل SM270
نشانگر LED
صفحات جداشونده
قابلیت قرارگیری عمودی
تعداد خانهچهار عدد
موجود نیست
Feller SM281 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SM281 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SM281

مدلساندویچ ساز فلر مدل SM281
صفحات جداشونده
نشانگر LED
تعداد خانهچهار عدد
قابلیت قرارگیری عمودی
موجود نیست
Feller SMG260 Sandwich Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller SMG260 Sandwich Maker

ساندویچ ساز فلر مدل SMG260

مدلساندویچ ساز فلر مدل SMG260
قابلیت قرارگیری عمودی
تعداد خانهدو عدد
نشانگر LED
موجود نیست
انتخاب گروه