محصولات سایت

توستر فلر Toaster Feller

به فروشگاه اینترنتی توستر فلر نوترین ها خوش آمدید

Feller TO302 W Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO302 W Toaster

توستر فلر مدل TO302W

مدلتوستر فلر مدل TO302W
تعداد درگاه قرارگیری نان4
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت شست و شو
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
تماس بگیرید
Feller TO 220 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO 220 Toaster

توستر فلر مدل TO 220

مدلتوستر فلر مدل TO 220
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت شست و شو
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
تماس بگیرید
Feller TO102 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO102 Toaster

توستر فلر مدل TO102

مدلتوستر فلر مدل TO102
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
قابلیت شست و شو
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت تنظیم حرارت
موجود نیست
Feller TO104 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO104 Toaster

توستر فلر مدل TO104

مدلتوستر فلر مدل TO104
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان4
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت شست و شو
قابلیت تنظیم حرارت
موجود نیست
Feller TO301 W Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO301 W Toaster

توستر فلر مدل TO301W

مدلتوستر فلر مدل TO301W
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
قابلیت شست و شو
قابلیت تنظیم حرارت
کشوی جمع آوری خرده نان
تعداد درگاه قرارگیری نان2
موجود نیست
Feller TO 80 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO 80 Toaster

توستر فلر مدل TO 80

مدلتوستر فلر مدل TO 80
کشوی جمع آوری خرده نان
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت یخ زدایی
قابلیت شست و شو
قابلیت تنظیم حرارت
نمایشگر
موجود نیست
Feller TO 70 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO 70 Toaster

توستر فلر مدل TO 70

مدلتوستر فلر مدل TO 70
قابلیت شست و شو
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
تعداد درگاه قرارگیری نان2
موجود نیست
Feller TO060 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO060 Toaster

توستر فلر مدل TO060

مدلتوستر فلر مدل TO060
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
قابلیت یخ زدایی
کشوی جمع آوری خرده نان
موجود نیست
Feller TO010 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO010 Toaster

توستر فلر مدل TO010

مدلتوستر فلر مدل TO010
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت یخ زدایی
قابلیت تنظیم حرارت
نمایشگر
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت شست و شو
موجود نیست
Feller TO020 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TO020 Toaster

توستر فلر مدل TO020

مدلتوستر فلر مدل TO020
قابلیت شست و شو
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت یخ زدایی
قابلیت تنظیم حرارت
موجود نیست
انتخاب گروه