محصولات سایت

چای ساز دسینی Tea Makers Dessini

به فروشگاه اینترنتی چای ساز دسینی نوترین ها خوش آمدید

Dessini 6006 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 6006 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 6006

مدلچای ساز دسینی مدل 6006
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
تماس بگیرید
Dessini 9009 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 9009 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 9009

مدلچای ساز دسینی مدل 9009
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Dessini 333 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 333 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 333

مدلچای ساز دسینی مدل 333
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
تماس بگیرید
Dessini 222 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 222 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 222

مدلچای ساز دسینی مدل 222
قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
تماس بگیرید
Dessini 8008 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 8008 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 8008

مدلچای ساز دسینی مدل 8008
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Dessini7007 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini7007 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 5005

مدلچای ساز دسینی مدل 5005
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
Dessini 111 Ceramic Tea Maker Folower
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 111 Ceramic Tea Maker Folower

چای ساز دسینی مدل 111

مدلچای ساز دسینی مدل 111
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Dessini 111 Ceramic Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 111 Ceramic Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 111

مدلچای ساز دسینی مدل 111
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Dessini 8008 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 8008 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 8008

مدلچای ساز دسینی مدل 8008
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
انتخاب گروه