محصولات سایت

سطل رازک شیمی Bucket Razakchemie

به فروشگاه اینترنتی سطل رازک شیمی نوترین ها خوش آمدید

Razakchemie 60 liter code 1020 waste bin with pedal
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Razakchemie 60 liter code 1020 waste bin with pedal

سطل زباله رازک شیمی مدل 1020 گنجایش 60 لیتر

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1020 گنجایش 60 لیتر
جنسپلاستیک
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Razakchemie 60 liter code 1019 waste bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Razakchemie 60 liter code 1019 waste bin

سطل زباله رازک شیمی مدل 1019 گنجایش 60 لیتر

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1019 گنجایش 60 لیتر
نوعسطل دوتکه
مناسب برایآشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
دستگیره
جنسپلاستیک
موجود نیست
Razakchemie 65 liter code 1006 waste bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Razakchemie 65 liter code 1006 waste bin

سطل زباله رازک شیمی مدل 1006 گنجایش 65 لیتر

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1006 گنجایش 65 لیتر
جنسپلاستیک
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مناسب برایآشپزخانه اداری
موجود نیست
Razakchemie 45 liter code 1005 waste bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Razakchemie 45 liter code 1005 waste bin

سطل زباله رازک شیمی مدل 1005 گنجایش 45 لیتر

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1005 گنجایش 45 لیتر
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنسپلاستیک
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Razakchemie 40 liter code 1004 waste bin with pedal
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Razakchemie 40 liter code 1004 waste bin with pedal

سطل زباله رازک شیمی مدل 1004 گنجایش 40 لیتر پدالدار

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1004 گنجایش 40 لیتر پدالدار
نوعسطل دوتکه
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
جنسپلاستیک
موجود نیست
Razakchemie 40 liter code 1003 waste bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Razakchemie 40 liter code 1003 waste bin

سطل زباله رازک شیمی مدل 1003 گنجایش 40 لیتر

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1003 گنجایش 40 لیتر
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
جنسپلاستیک
موجود نیست
Razakchemie 25 liter code 1002 waste bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Razakchemie 25 liter code 1002 waste bin

سطل زباله رازک شیمی مدل1002 گنجایش 25 لیتر

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل1002 گنجایش 25 لیتر
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنسپلاستیک
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
پدال
موجود نیست
Razakchemie 10 liter code 1001 waste bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Razakchemie 10 liter code 1001 waste bin

سطل زباله رازک شیمی مدل 1001 گنجایش 10 لیتر

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1001 گنجایش 10 لیتر
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
پدال
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنسپلاستیک
موجود نیست
انتخاب گروه