محصولات سایت

غذاساز فلر Food Processor Feller

به فروشگاه اینترنتی غذاساز فلر نوترین ها خوش آمدید

Feller FPB 24 S/S Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller FPB 24 S/S Food Processor

غذاساز فلر مدل FPB 24 S/S

مدلغذاساز فلر مدل FPB 24 S/S
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
همزن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خمیر زن
آسیاب
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد توربو (Turbo)
مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
خردکن کوچک
تماس بگیرید
Feller FPB 29 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller FPB 29 Food Processor

غذاساز فلر مدل FPB 29

مدلغذاساز فلر مدل FPB 29
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
خمیر زن
موجود نیست
Feller FPB 22 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller FPB 22 Food Processor

غذاساز فلر مدل FPB 22

مدلغذاساز فلر مدل FPB 22
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
Feller FPB28 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller FPB28 Food Processor

غذاساز فلر مدل FPB28

مدلغذاساز فلر مدل FPB28
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
همزن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آسیاب
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
آب مرکبات گیری
چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
موجود نیست
Feller FPB27 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller FPB27 Food Processor

غذاساز فلر مدل FPB27

مدلغذاساز فلر مدل FPB27
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
چرخ گوشت
آسیاب
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
خمیر زن
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن کوچک
موجود نیست
Feller FP1500 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller FP1500 Food Processor

غذاساز فلر مدل FP1500

مدلغذاساز فلر مدل FP1500
آسیاب
همزن
خردکن کوچک
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن (ظرف اصلی)
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
خمیر زن
صفحه نمایشگر
چرخ گوشت
مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو (Turbo)
موجود نیست
Feller FP22 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller FP22 Food Processor

غذاساز فلر مدل FP22

مدلغذاساز فلر مدل FP22
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
آسیاب
آب مرکبات گیری
خمیر زن
مخلوط کن
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
صفحه نمایشگر
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
موجود نیست
Feller FPB 26 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller FPB 26 Food Processor

غذاساز فلر مدل FPB 26

مدلغذاساز فلر مدل FPB 26
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
خمیر زن
همزن
آبمیوه گیری
مخلوط کن
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
موجود نیست
انتخاب گروه