محصولات سایت

آبمیوه گیری فلر Juicer Feller

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری فلر نوترین ها خوش آمدید

Feller PJB 82 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJB 82 Juicer

آبمیوه گیری فلر مدل PJB 82

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJB 82
کارکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
Feller PJ 620 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJ 620 Juicer

آبمیوه گیری فلر مدل PJ 620

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ 620
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Feller PJ1000 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJ1000 Juicer

آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ1000
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
آسیاب
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Feller PJ 666 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJ 666 Juicer

آبمیوه گیری فلر مدل PJ 666

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ 666
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Feller PJB 81S Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJB 81S Juicer

آبمیوه گیری فلر مدل PJB 81S

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJB 81S
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
مخلوط کن
کارکرددو کاره
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Feller PJ 888D Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJ 888D Juicer

آبمیوه گیری فلر مدل PJ 888D

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ 888D
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
موجود نیست
Feller PJ999 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJ999 Juicer

آبمیوه گیری فلر مدل PJ999

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ999
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
مخلوط کن
آسیاب
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Feller PJ145 Fruit Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJ145 Fruit Juicer

آبمیوه گیری فلر PJ145

مدلآبمیوه گیری فلر PJ145
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
آسیاب
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
موجود نیست
Feller PJ 96 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJ 96 Juicer

آبمیوه گیری فلر PJ 96

مدلآبمیوه گیری فلر PJ 96
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
کارکردتک کاره
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
انتخاب گروه