محصولات سایت

چرخ گوشت آکیلیس Meat Mincers Ackiliss

به فروشگاه اینترنتی چرخ گوشت آکیلیس نوترین ها خوش آمدید

Ackiliss ACK-MG-2490 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ackiliss ACK-MG-2490 Meat Mincer

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2490

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2490
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
Ackiliss ACK-MG-2300 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ackiliss ACK-MG-2300 Meat Mincer

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2300

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2300
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2330
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2330

موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2320
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2320

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2320
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
موجود نیست
ACKILISS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ACKILISS

چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2120

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2120
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
موجود نیست
ACKILISS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ACKILISS

چرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2100

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2100
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
ACKILISS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ACKILISS

چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2150

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2150
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
Ackiliss ACK-MG-2400 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ackiliss ACK-MG-2400 Meat Mincer

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2400

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2400
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سوسیس ساز
موجود نیست
Ackiliss ACK-MG-2310 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ackiliss ACK-MG-2310 Meat Mincer

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2310

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2310
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
انتخاب گروه