محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ امگا Power Strip Omega

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ امگا نوترین ها خوش آمدید

محافظ ولتاژ امگا مدل Digital Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ امگا مدل Digital Protector

مدلمحافظ ولتاژ امگا مدل Digital Protector
محافظ داخلی
تعداد پریزهاهفت عدد
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ امگا مدل P3100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ امگا مدل P3100

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ امگا مدل P3100
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
OMEGA 10KVA Stabilizer Wall
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 10KVA Stabilizer Wall

استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
OMEGA 10KVA Stabilizer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 10KVA Stabilizer

استابلایزر سرووموتوری سرووموتوری امگا ظرفیت 10KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری سرووموتوری امگا ظرفیت 10KVA
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
OMEGA 8KVA Stabilizer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 8KVA Stabilizer

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 8KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 8KVA
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
OMEGA 5000VA Stabilizer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 5000VA Stabilizer

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
OMEGA 3000VA Stabilizer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 3000VA Stabilizer

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهایک عدد
تماس بگیرید
OMEGA 2000VA Stabilizer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 2000VA Stabilizer

استابلایزر امگا ظرفیت 2000VA

مدلاستابلایزر امگا ظرفیت 2000VA
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهایک عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
OMEGA 1500VA Stabilizer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 1500VA Stabilizer

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 1500VA

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 1500VA
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاسه عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
OMEGA 1000VA Stabilizer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 1000VA Stabilizer

استابلایزر امگا ظرفیت 1000VA

مدلاستابلایزر امگا ظرفیت 1000VA
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاسه عدد
تماس بگیرید
OMEGA 500VA Stabilizer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 500VA Stabilizer

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 500VA

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 500VA
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاسه عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
OMEGA 8KVA Stabilizer Wall
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

OMEGA 8KVA Stabilizer Wall

استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 8000VA

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 8000VA
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
انتخاب گروه