محصولات سایت

گوشت کوب برقی فلر Hand Blender Feller

به فروشگاه اینترنتی گوشت کوب برقی فلر نوترین ها خوش آمدید

Feller HB500 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HB500 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HB500

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HB500
همزن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
ظرف غذاساز
آسیاب
تماس بگیرید
Feller HB700 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HB700 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HB700

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HB700
ظرف غذاساز
آسیاب
جنس میلهاستیل ضد زنگ
همزن
خردکن
تماس بگیرید
Feller HB850 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HB850 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HB850

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HB850
جنس میلهفلز
خردکن
ظرف غذاساز
نوع رندهرنده چیپس ساز رنده ریز
همزن
آسیاب
تماس بگیرید
Feller HB 800 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HB 800 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HB 800

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HB 800
خردکن
آسیاب
جنس میلهاستیل ضد زنگ
همزن
ظرف غذاساز
موجود نیست
Feller HB400 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HB400 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HB400

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HB400
خردکن
آسیاب
جنس میلهاستیل ضد زنگ
همزن
ظرف غذاساز
موجود نیست
Feller HB808 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HB808 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HB808

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HB808
جنس میلهفلز
آسیاب
خردکن
ظرف غذاساز
همزن
موجود نیست
Feller HM 815 W/BK Chopper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM 815 W/BK Chopper

گوشت کوب برقی فلر مدل HM 815 W/BK

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HM 815 W/BK
ظرف غذاساز
خردکن
نوع رندهرنده درشت رنده چیپس ساز
همزن
جنس میلهفلز
موجود نیست
Feller HM 810 Chopper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM 810 Chopper

گوشت کوب برقی فلر مدل HM 810

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HM 810
همزن
خردکن
جنس میلهفلز
موجود نیست
Feller HM105BK Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM105BK Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HM105BK

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HM105BK
ظرف غذاساز
جنس میلهپلاستیک
موجود نیست
Feller HM235 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM235 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HM235

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HM235
خردکن
جنس میلهفلز
همزن
موجود نیست
Feller HM820 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM820 Hand Blender

گوشت کوب شارژی فلر HM820

موجود نیست
Feller HM107 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM107 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HM107

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HM107
جنس میلهپلاستیک
خردکن
همزن
موجود نیست
Feller HM 105 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM 105 Hand Blender

گوشت کوب برقی فلر مدل HM105

مدلگوشت کوب برقی فلر مدل HM105
ظرف غذاساز
جنس میلهپلاستیک
موجود نیست
انتخاب گروه