محصولات سایت

همزن فلر Mixer Feller

به فروشگاه اینترنتی همزن فلر نوترین ها خوش آمدید

Feller KM600 Stand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller KM600 Stand Mixer

همزن فلر مدل KM600

مدلهمزن فلر مدل KM600
کاسه
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن6
تماس بگیرید
Feller HMB300 Stand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HMB300 Stand Mixer

همزن فلر مدل HMB300

مدلهمزن فلر مدل HMB300
کاسه
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
تماس بگیرید
Feller KM800 Stand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller KM800 Stand Mixer

همزن فلر مدل KM800

مدلهمزن فلر مدل KM800
خمیرزن
کاسه
تعداد پره‌های همزن1
تماس بگیرید
Feller HM401 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM401 Hand Mixer

همزن فلر مدل HM401

مدلهمزن فلر مدل HM401
کاسه
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
موجود نیست
Feller HMB502 Stand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HMB502 Stand Mixer

همزن فلر مدل HMB502

مدلهمزن فلر مدل HMB502
کاسه
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
محدوده توان مصرفی300 تا 400 وات
موجود نیست
Feller HMB250 Stand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HMB250 Stand Mixer

همزن فلر مدل HMB250

مدلهمزن فلر مدل HMB250
تعداد پره‌های همزن2
کاسه
خمیرزن
محدوده توان مصرفی200 تا 300 وات
موجود نیست
Feller HM 502 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HM 502 Hand Mixer

همزن فلر مدل HM 502

مدلهمزن فلر مدل HM 502
تعداد پره‌های همزن2
خمیرزن
کاسه
محدوده توان مصرفی300 تا 400 وات
موجود نیست
Feller HMH 400 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller HMH 400 Hand Mixer

همزن فلر مدل HMH 400

مدلهمزن فلر مدل HMH 400
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
خمیرزن
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت