محصولات سایت

اتو دلونگی Iron Delonghi

به فروشگاه اینترنتی اتو دلونگی نوترین ها خوش آمدید

Delonghi FXJ2300AT Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXJ2300AT Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2300AT

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ2300AT
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Delonghi FXJ2300T Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXJ2300T Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2300T

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ2300T
مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Delonghi FH1363 Multi Fryer and DeLonghi FXJ2000 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FH1363 Multi Fryer and DeLonghi FXJ2000 Steam Iron

سرخ کن چندکاره دلونگی مدل FH1363 و هدیه اتوبخار دلونگی مدل FXJ2000

موجود نیست
Delonghi FXP2500AG Steam Iron and Feller HM105BK Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXP2500AG Steam Iron and Feller HM105BK Hand Blender

اتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG و هدیه گوشت کوب برقی فلر مدل HM105BK

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG و هدیه گوشت کوب برقی فلر مدل HM105BK
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Delonghi VVX-1840G Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX-1840G Steam Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1840G

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1840G
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Delonghi VVX-1470G Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX-1470G Steam Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1470G

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1470G
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Delonghi VVX-1440 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX-1440 Steam Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1440

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1440
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Delonghi VVX-1420 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX-1420 Steam Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1420

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1420
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Delonghi VVX-320 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX-320 Steam Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX320

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX320
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Delonghi FXK18 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXK18 Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXK18

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXK18
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Delonghi FXP2700 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXP2700 Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXP2700

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXP2700
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
موجود نیست
Delonghi FXJ2200T Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXJ2200T Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2200T

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ2200T
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Delonghi FXG26ATS Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXG26ATS Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXG26ATS

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXG26ATS
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Delonghi FXP2500AG Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXP2500AG Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
موجود نیست
Delonghi VVX1885 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX1885 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1885

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1885
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Delonghi VVX1845 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX1845 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1845

موجود نیست
Delonghi VVX1650 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX1650 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1650

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1650
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Delonghi VVX1570 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi VVX1570 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1570

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1570
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Delonghi FXG24 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Delonghi FXG24 Steam Iron

اتو بخار دلونگی مدل FXG24

مدلاتو بخار دلونگی مدل FXG24
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
DeLonghi FXJ1800 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

DeLonghi FXJ1800 Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXJ1800

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ1800
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
موجود نیست
DeLonghi FXJ2000 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

DeLonghi FXJ2000 Steam Iron

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2000

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ2000
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
موجود نیست
انتخاب گروه