محصولات سایت

جاروبرقی تولیپس Vaccum Cleaner Tulips

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی تولیپس نوترین ها خوش آمدید

Tulips VC-670 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips VC-670 Vacuum Cleaner

جاروبرقی تولیپس مدل VC-670

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-670
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
Tulips VC-690 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips VC-690 Vacuum Cleaner

جاروبرقی تولیپس مدل VC-690

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-690
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Tulips VC-630 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips VC-630 Vacuum Cleaner

جاروبرقی تولیپس مدل VC-630

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-630
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Tulips VC-620 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips VC-620 Vacuum Cleaner

جاروبرقی تولیپس مدل VC-620

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-620
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Tulips VC-618 Elysee Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips VC-618 Elysee Vacuum Cleaner

جاروبرقی تولیپس مدل VC-618 Elysee

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-618 Elysee
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
Tulips TA-2200VCI Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips TA-2200VCI Vacuum Cleaner

جاروبرقی تولیپس مدل TA-2200VCI

مدلجاروبرقی تولیپس مدل TA-2200VCI
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Tulips TA-2100VCI Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips TA-2100VCI Vacuum Cleaner

جاروبرقی تولیپس مدل TA-2100VCI

مدلجاروبرقی تولیپس مدل TA-2100VCI
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Tulips TA-2090VCI Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips TA-2090VCI Vacuum Cleaner

جاروبرقی تولیپس مدل TA-2090VCI

مدلجاروبرقی تولیپس مدل TA-2090VCI
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
موجود نیست
انتخاب گروه