محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ پارس شهاب Power Strip Pars Shahab

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ پارس شهاب نوترین ها خوش آمدید

Pars Shahab EMU-5 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab EMU-5 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل EMU-5

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EMU-5
دکمه روشن و خاموش
تعداد پورت USBدو عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
تماس بگیرید
Pars Shahab EM-3 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab EM-3 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-3

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EM-3
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاسه عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Pars Shahab UM-04 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab UM-04 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل UM-04

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل UM-04
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
Pars Shahab ESU-5 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab ESU-5 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-5

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-5
تعداد پورت USBدو عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Pars Shahab ESU-06 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab ESU-06 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-06

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-06
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاشش عدد
تعداد پورت USBدو عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Pars Shahab EM-5 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab EM-5 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-5

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EM-5
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Pars Shahab EM-4 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab EM-4 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-4

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EM-4
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
Pars Shahab USU-4 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab USU-4 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل USU-4

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل USU-4
تعداد پورت USBدو عدد
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تماس بگیرید
Pars Shahab EM-05 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab EM-05 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-05

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EM-05
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Pars Shahab US-5 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Shahab US-5 Power Strip

چندراهی برق پارس شهاب مدل US-5

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل US-5
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
موجود نیست
انتخاب گروه