محصولات سایت

قهوه ساز ساپر Coffee Makers Sapor

به فروشگاه اینترنتی قهوه ساز ساپر نوترین ها خوش آمدید

Sapor SCM-500 Coffee Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SCM-500 Coffee Maker

قهوه ساز ساپر مدل SCM-500

مدلقهوه ساز ساپر مدل SCM-500
زمان سنج (Timer)
قابلیت برنامه پذیری
صفحه نمایش
نوع فیلتردائمی
صفحه گرم نگه دارنده قهوه
قهوه آسیاب کن
موجود نیست
Sapor SCM-400D Coffee Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SCM-400D Coffee Maker

قهوه ساز ساپر SCM-400D

مدلقهوه ساز ساپر SCM-400D
نوع فیلتردائمی
صفحه نمایش
قهوه آسیاب کن
قابلیت برنامه پذیری
زمان سنج (Timer)
صفحه گرم نگه دارنده قهوه
موجود نیست
Sapor SCM-450 Coffee Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SCM-450 Coffee Maker

قهوه ساز ساپر SCM-450

مدلقهوه ساز ساپر SCM-450
قابلیت برنامه پذیری
صفحه گرم نگه دارنده قهوه
قهوه آسیاب کن
زمان سنج (Timer)
صفحه نمایش
نوع فیلتردائمی
موجود نیست
Sapor SCM-480 Coffee Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SCM-480 Coffee Maker

قهوه ساز ساپر SCM-480

مدلقهوه ساز ساپر SCM-480
قابلیت برنامه پذیری
قهوه آسیاب کن
صفحه گرم نگه دارنده قهوه
نوع فیلتردائمی
صفحه نمایش
زمان سنج (Timer)
موجود نیست
Sapor SCM-100D Coffee Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SCM-100D Coffee Maker

قهوه ساز ساپر SCM-100D

مدلقهوه ساز ساپر SCM-100D
صفحه نمایش
قهوه آسیاب کن
صفحه گرم نگه دارنده قهوه
موجود نیست
Sapor SCM-300 Coffee Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SCM-300 Coffee Maker

قهوه ساز ساپر SCM-300

مدلقهوه ساز ساپر SCM-300
زمان سنج (Timer)
قهوه آسیاب کن
صفحه نمایش
نوع فیلتردائمی
صفحه گرم نگه دارنده قهوه
قابلیت برنامه پذیری
موجود نیست
Sapor SCM-350 Coffee Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SCM-350 Coffee Maker

قهوه ساز ساپر SCM-350

مدلقهوه ساز ساپر SCM-350
نوع فیلتردائمی
صفحه گرم نگه دارنده قهوه
قابلیت برنامه پذیری
زمان سنج (Timer)
صفحه نمایش
قهوه آسیاب کن
موجود نیست
Sapor SCM-380D Coffee Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SCM-380D Coffee Maker

قهوه ساز ساپر SCM-380D

مدلقهوه ساز ساپر SCM-380D
صفحه نمایش
قهوه آسیاب کن
صفحه گرم نگه دارنده قهوه
نوع فیلتردائمی
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت