محصولات سایت

ماشین لباسشویی وستل Washing Machines Vestel

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی وستل نوترین ها خوش آمدید

Vestel WF1250 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel WF1250 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1250 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1250 ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
موجود نیست
Vestel WF 1461 FL Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel WF 1461 FL Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل WF 1461 FL ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF 1461 FL ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
Vestel WF 1455 FL Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel WF 1455 FL Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل WF 1455 FL ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF 1455 FL ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Vestel WF1461 BLDC Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel WF1461 BLDC Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 BLDC ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 BLDC ظرفیت 9 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
Vestel FN1455HFL Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel FN1455HFL Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل FN1455HFL ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل FN1455HFL ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Vestel WF1250C Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel WF1250C Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1250C ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1250C ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
موجود نیست
Vestel WF1461 Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel WF1461 Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی++A
بخارشو
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Vestel WF1455 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel WF1455 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1455 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1455 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Vestel WF1450JFL Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel WF1450JFL Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1450JFL ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1450JFL ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
بخارشو
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
انتخاب گروه