محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ فیلیپس Power Strip Philips

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

چند راهی برق فیلیپس مدل SPN3042A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق فیلیپس مدل SPN3042A

مدلچند راهی برق فیلیپس مدل SPN3042A
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تعداد پورت USBدو عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Philips SPN3040C/10 Power Strip with Surge Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN3040C/10 Power Strip with Surge Protector

چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN3040C/10

مدلچند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN3040C/10
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
موجود نیست
Philips SPN3080B/10 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN3080B/10 Power Strip

چندراهی برق فیلیپس مدل SPN3080B/10

مدلچندراهی برق فیلیپس مدل SPN3080B/10
تعداد پریزهاهشت عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Philips SPN1031B Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN1031B Power Strip

چندراهی برق فیلیپس مدل SPN1031B

مدلچندراهی برق فیلیپس مدل SPN1031B
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
Philips SPN1051B Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN1051B Power Strip

چندراهی برق فیلیپس مدل SPN1051B

مدلچندراهی برق فیلیپس مدل SPN1051B
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Philips SPN3040A/10 Surge Protector Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN3040A/10 Surge Protector Power Strip

چندراهی و محافظ برق فیلیپس SPN3040A/10

مدلچندراهی و محافظ برق فیلیپس SPN3040A/10
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاچهار عدد
محافظ داخلی
موجود نیست
Philips SPN3110/10 Surge Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN3110/10 Surge Protector

محافظ برق فیلیپس SPN3110/10

مدلمحافظ برق فیلیپس SPN3110/10
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهایک عدد
موجود نیست
Philips SPN5085B/10 Home Theater Surge Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN5085B/10 Home Theater Surge Protector

چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN5085B/10

مدلچند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN5085B/10
تعداد پریزهاهشت عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
Philips SPN4085B/10 Home Office Surge Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN4085B/10 Home Office Surge Protector

چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN4085B/10

مدلچند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN4085B/10
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاهشت عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
موجود نیست
Philips SPN5044B/10 Home Theater Surge Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips SPN5044B/10 Home Theater Surge Protector

چند راهی برق و محافظ سینمای خانگی فیلیپس مدل SPN5044B/10

مدلچند راهی برق و محافظ سینمای خانگی فیلیپس مدل SPN5044B/10
تعداد پریزهاچهار عدد
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
انتخاب گروه