محصولات سایت

چای ساز ساپر Tea Makers Sapor

به فروشگاه اینترنتی چای ساز ساپر نوترین ها خوش آمدید

Sapor STT-280D Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor STT-280D Tea Maker

چای ساز ساپر مدل STT-280D

مدلچای ساز ساپر مدل STT-280D
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز کاخلر مدل KH-706WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کاخلر مدل KH-706WD

مدلچای ساز کاخلر مدل KH-706WD
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.5 تا 3.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
موجود نیست
Sapor STT-325SD Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor STT-325SD Tea Maker

چای ساز ساپر مدل STT-325SD

مدلچای ساز ساپر مدل STT-325SD
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Sapor STT-360SG Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor STT-360SG Tea Maker

چای ساز ساپر مدل STT-360SG

مدلچای ساز ساپر مدل STT-360SG
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
موجود نیست
Sapor STT-150S Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor STT-150S Tea Maker

چای ساز ساپر مدل STT-150S

مدلچای ساز ساپر مدل STT-150S
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Sapor STT-135P Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor STT-135P Tea Maker

چای ساز ساپر مدل STT-135P

مدلچای ساز ساپر مدل STT-135P
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Sapor STT-250S Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor STT-250S Tea Maker

چای ساز ساپر مدل STT-250S

مدلچای ساز ساپر مدل STT-250S
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت