محصولات سایت

آبمیوه گیری ساپر Juicer Sapor

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری ساپر نوترین ها خوش آمدید

Sapor SJE-290S Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJE-290S Juicer

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-290S

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-290S
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
آسیاب
سوئیچ ایمنی
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Sapor SJBS-3080 Multipurpose Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJBS-3080 Multipurpose Juicer

آبمیوه گیری چندکاره ساپر مدل SJBS-3080

مدلآبمیوه گیری چندکاره ساپر مدل SJBS-3080
کارکردسه کاره
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
آسیاب
تماس بگیرید
Sapor SJE-340D Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJE-340D Juicer

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-340D

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-340D
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
موجود نیست
Sapor SJE-177 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJE-177 Juicer

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-177

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-177
آسیاب
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
کارکردتک کاره
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
موجود نیست
Sapor SJE-260P Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJE-260P Juicer

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-260P

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-260P
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
موجود نیست
Sapor SJBS-1300 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJBS-1300 Juicer

آبمیوه گیری ساپر SJBS-1300

مدلآبمیوه گیری ساپر SJBS-1300
کارکردسه کاره
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
موجود نیست
Sapor SJBS-6045 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJBS-6045 Juicer

آبمیوه گیری ساپر مدل SJBS-6045

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJBS-6045
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
کارکردچهار کاره
موجود نیست
Sapor SJE-100 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJE-100 Juicer

آبمیوه گیری ساپر SJE-100

مدلآبمیوه گیری ساپر SJE-100
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
آسیاب
موجود نیست
Sapor SJE-200S Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SJE-200S Juicer

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-200S

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-200S
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
انتخاب گروه