محصولات سایت

اتو ساپر Iron Sapor

به فروشگاه اینترنتی اتو ساپر نوترین ها خوش آمدید

Sapor SSI-B1010S Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-B1010S Steam Iron

اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-B1010S

مدلاتو مسافرتی ساپر مدل SSI-B1010S
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
تماس بگیرید
Sapor SSI-3070C Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-3070C Steam Iron

اتو بخار ساپر مدل SSI-3070C

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-3070C
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Sapor SSTI-170w Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSTI-170w Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار ساپر مدل SSTI-170w

مدلاتو بخار مخزن دار ساپر مدل SSTI-170w
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Sapor SSI-2020 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-2020 Steam Iron

اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020

مدلاتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Sapor SSI-2020 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-2020 Steam Iron

اتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020

مدلاتو مسافرتی ساپر مدل SSI-2020
مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Sapor SSTI-170 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSTI-170 Steam Iron

اتو بخار ساپر مدل SSTI-170

مدلاتو بخار ساپر مدل SSTI-170
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Sapor SSI-B2225C Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-B2225C Steam Iron

اتو بخار ساپر مدل SSI-B2225C

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-B2225C
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Sapor SSI-3010C Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-3010C Steam Iron

اتوبخار ساپر مدل SSI-3010C

مدلاتوبخار ساپر مدل SSI-3010C
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Sapor SSI-B2230S Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-B2230S Steam Iron

اتو بخار ساپر مدل SSI-B2230S

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-B2230S
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Sapor SSI-3020C Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-3020C Steam Iron

اتو بخار ساپر مدل SSI-3020C

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-3020C
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Sapor SSI-B2030T Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-B2030T Steam Iron

اتو بخار ساپر مدل SSI-B2030T

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-B2030T
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Sapor SSI-B2035C Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sapor SSI-B2035C Steam Iron

اتو بخار ساپر مدل SSI-B2035C

مدلاتو بخار ساپر مدل SSI-B2035C
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
انتخاب گروه