محصولات سایت

اتو دومنا Iron Domena

به فروشگاه اینترنتی اتو دومنا نوترین ها خوش آمدید

Domena Classic 116 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena Classic 116 Steam Iron

اتو بخار دستی دومنا مدل CLASSIC 116

تماس بگیرید
Domena Classic 112 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena Classic 112 Steam Iron

اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112

تماس بگیرید
Domena SP8001 Black Steam Press with Telescopic Stand
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena SP8001 Black Steam Press with Telescopic Stand

اتو پرسی دومنا مدل SP8001 با پایه تلسکوپی

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP8001 با پایه تلسکوپی
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Domena 2150 Steam Press
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena 2150 Steam Press

اتو پرسی دومنا مدل 2150

مدلاتو پرسی دومنا مدل 2150
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Domena SP8000 Steam Press with Telescopic Stand
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena SP8000 Steam Press with Telescopic Stand

اتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه تلسکوپی

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه تلسکوپی
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Domena SP4400 Neo Steam Press with Telescopic Stand
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena SP4400 Neo Steam Press with Telescopic Stand

اتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه تلسکوپی

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه تلسکوپی
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Domena SP8000 Steam Press with Stand
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena SP8000 Steam Press with Stand

اتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه معمولی

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP8000 با پایه معمولی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Domena Primo 2 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena Primo 2 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار دومنا مدل Primo 2

موجود نیست
Domena FG Duo Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena FG Duo Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار دومنا مدل FG Duo

موجود نیست
Domena Primo Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena Primo Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار دومنا مدل Primo

موجود نیست
Domena EasyBox Neo Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena EasyBox Neo Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار دومنا مدل EasyBox Neo

مدلاتو بخار مخزن دار دومنا مدل EasyBox Neo
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Domena SP2100 Steam Press - with Stand
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena SP2100 Steam Press - with Stand

اتو پرسی دومنا مدل SP2100 با پایه معمولی

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP2100 با پایه معمولی
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Domena SP4400 Neo Steam Press with Stand
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Domena SP4400 Neo Steam Press with Stand

اتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه معمولی

مدلاتو پرسی دومنا مدل SP4400 Neo با پایه معمولی
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
موجود نیست
انتخاب گروه